Інформація Долинської міської ради Івано-Франківської області про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою

15.04.2024

1. Мета проведення робіт:

розроблення та погодження в установленому законодавством порядку документацій із землеустрою.

2. Дані про земельні ділянки:

2.1. Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Долинської міської ради 10,0900 га (кадастровий номер 2622088000:02:001:0541), цільове призначення 16.00 – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), яка знаходиться в ур. «За рудкою» с. Яворів.

2.2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,5000 га (кадастровий номер 2622080200:02:002:0039), цільове призначення якої змінюється, з «01.17 – земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)» на «01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» в с. Велика Тур’я з метою продажу на земельних торгах (аукціонах).

3.Умови конкурсу:

конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

У разі подання претендентом заяви про участь у конкурсі з виконання робіт із землеустрою щодо більше ніж однієї земельної ділянки, підтвердні документи можуть подаватися в одному примірнику, а конкурсна пропозиція в одному запечатаному конверті, але окремо на кожну земельну ділянку.

Прийняття заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Оплату за виконані роботи щодо земельних ділянок право оренди яких підлягатиме продажу на земельних торгах буде проведено після їх проведення.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою, затвердженого рішенням міської ради від 10.03.2017. № 641-22/2017 (далі – Порядок);

– копія документа (виписка/витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії документів, що підтверджують володіння необхідним технічним і технологічним забезпеченням (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою);

– копії документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – юридичної особи);

– копія сертифікату інженера-землевпорядника (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – фізичної особи – підприємця);

– копії сертифікатів інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – юридичної особи);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт оцінки земель);

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5.Строк подання конкурсної документації:

до 16:00 год. 23 квітня 2024 року (включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи:

77504, Івано-Франківська область, м. Долина, проспект Незалежності, 5, каб. 11, Долинська міська рада.

7.Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 24 листопада 2024 року о 14:00 годині за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, проспект Незалежності, 5, каб. 11, (1 поверх) приміщення адмінбудинку Долинської міської ради.

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Івано-Франківська область, м. Долина, проспект Незалежності, 5, каб. 11, контактна особа Янішевський Андрій Володимирович – начальник відділу земельних ресурсів міської ради (секретар комісії), електронна адреса: jav_81@ukr.net.