Депутати міської ради 8-ого скликання

РОЗПОДІЛ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ за округами.docx

Голови депутатських фракцій

Права і обов’язки депутата

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов’язаний:

  • підтримувати зв’язок з виборцями, громадськими організаціями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;
  • інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів та програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету, рішень ради й доручень виборців;
  • брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців;
  • вивчати громадську думку;
  • вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати участь у їх вирішенні;
  • визначити й оприлюднити дні, години та місце прийому громадян;
  • вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви й скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення в межах повноважень.

Як має працювати депутат?

Місцеві депутати працюють як під час підготовки та проведення сесійних засідань, так і в період між ними.

З проєктами рішень, зверненнями та запитами вони засідають на постійних профільних комісіях, можуть долучатися до роботи тимчасових комісій чи робочих груп з різних питань, працюють з виборцями на округах і проводять прийом у громадських приймальнях.

На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків за своїм місцем роботи.

Яка зарплата у депутатів?

Для багатьох це стане відкриттям, але місцеві депутати за свою депутатську роботу не отримують заробітної плати. Міські депутати виконують свою діяльність на громадських засадах, маючи при цьому можливість працювати на будь-якій оплачуваній роботі чи займатися бізнесом.

Для порівняння депутати Верховної Ради, що отримують заробітну плату з бюджету, не мають права працювати на інших посадах.

Що таке «депутатські кошти»?

Кошти на виконання доручень виборців щорічно передбачаються при плануванні міського бюджету і їхній розмір визначається рішенням міської ради. Депутати не отримують цих коштів і навіть не є їхніми розпорядниками.

Кожен міський обранець, на підставі звернень виборців, формує заявки на використання коштів з такого собі спільного депутатського фонду. Усі проплати здійснюються відповідними структурними підрозділами міськради з дотриманням загальних бюджетних процедур.