Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28.12.2020 № 47–2/2020

Р Е Г Л А М Е Н Т

Долинської міської ради восьмого скликання

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Долинська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальних громад міста Долини, сіл Мала Тур’я, Солуків, Якубів, Діброва, Лоп’янка, Грабів, Крива, Надіїв, Оболоня, Белеїв, Велика Тур’я, Новичка, Рахиня, Тростянець, Слобода Долинська, Княжолука, Гериня, Тяпче, Яворів, Підбережжя і у відповідності до Конституції України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно.

Стаття 2. У своїй діяльності Долинська міська рада керується чинним законодавством, Статутом Долинської міської територіальної громади (до його прийняття – Статутом територіальної громади міста Долини) та цим Регламентом.

Стаття 3. Кількісний склад депутатів міської ради сьомого скликання визначено відповідно до Закону України „Про місцеві вибори” і становить 34 рівних у своїх правах депутатів.

Стаття 4. Рішення Долинської міської ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, службовими особами та громадянами на території міської ради.

Стаття 5. Регламент Долинської міської ради визначає діяльність міської ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесії міської ради, засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контролю та інші процедури, а також функції органів міської ради та її посадових осіб, що випливають з їх повноважень.

Стаття 6. Депутат Долинської міської ради на час сесії, засідань постійних комісій, здійснення депутатських повноважень у виборчому окрузі, а також на період виконання доручень ради звільняється від виконання виробничих та службових обов’язків з відшкодуванням йому в разі необхідності середнього заробітку за основним місцем роботи за рахунок міського бюджету.

Стаття 7. У цьому Регламенті вживаються такі терміни:

– рада – Долинська міська рада;

– сесія – сесія Долинської міської ради;

– загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів територіальної громади для вирішення питань місцевого значення;

– депутат – депутат Долинської міської ради;

– голова – міський голова Долинської міської територіальної громади;

– секретар ради – секретар Долинської міської ради;

– заступник голови – заступник міського голови Долинської міської територіальної громади;

– староста – староста Долинської міської територіальної громади;

– комісії – постійні і тимчасові комісії Долинської міської ради;

– апарат – апарат Долинської міської ради;

– виконавчий комітет – виконавчий комітет Долинської міської ради;

– законодавство – чинні закони України.

Розділ ІІ. СЕСІЯ РАДИ

Стаття 8. Загальні положення.

1. Сесія є вищою організаційно-правовою формою роботи міської ради і правочинна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її відання.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2. Рада, як правило, проводить засідання у адмінбудинку районної ради (м.Долина, пр. Незалежності, 5).

За розпорядженням міського голови, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради, а також у разі оголошення Указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в період запровадження карантину її засідання можуть проводитися в іншому місці.

3. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

Інформація про відвідуваність депутатами пленарних засідань ради оприлюднюється у рейтинговому вигляді після кожного проведення пленарного засідання на офіційному веб-сайті міської ради та в наступному номері «Вісника міської ради».

4. На пленарних засіданнях ради вирішуються питання визначені ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та інші питання віднесені до її відання, виходячи з державних та місцевих інтересів.

5. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми міський голова, депутати міської ради, а також особи, присутність яких визнана радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.

6. На засіданнях ради, при необхідності, запрошуються представники державних органів, громадських об’єднань, трудових колективів, засобів масової інформації та інші громадяни. Головуючий повідомляє сесію про участь осіб, запрошених на засідання. У випадку порушення порядку запрошені особи, за розпорядженням головуючого, залишають зал.

7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається постійною комісією міської ради мандатною, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку.

8. Протоколи і рішення сесії підписуються міським головою, або головуючим на засіданні.

9. Проєкти рішень міської ради нормативно-правового характеру оприлюднюються, перед прийняттям їх в цілому, не менш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду.

10. Рішення міської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

11. На пленарних засіданнях ради працівниками міської ради ведеться аудіо запис пленарних засідань.

12. Для підвищення рівня прозорості та відкритості здійснюється веб-трансляція пленарних засідань сесій шляхом візуального зображення і звукового відтворення в режимі реального часу на офіційному веб-сайті Долинської міської ради (https://dolyna.if.ua/).

У випадку проведення пленарного засідання Долинської міської ради у закритому режимі веб-трансляція не проводиться.

13. Депутати та помічники-консультанти депутатів інших рівнів можуть брати участь у обговоренні питань порядку денного тільки з дозволу головуючого чи депутатів міської ради.

14. Інші присутні на пленарних засіданнях ради громадяни можуть брати участь у обговоренні питань порядку денного тільки з дозволу не менш, як 1/3 від числа присутніх депутатів міської ради.

15. Представники преси, радіо і телебачення можуть бути присутні на засіданнях сесії і проводити фото- та відеозйомки за умови наявності відповідних посвідчень та акредитації. У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або Регламенту, така акредитація може бути припинена за рішенням ради.

17. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні, за офіційним запрошенням, гості й посадові особи. Голова ради чи інші посадові особи, за дорученням голови, можуть запросити за власною ініціативою або пропозицією відповідної постійної комісії, державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на якому розглядається питання, що опрацьовується профільною комісією та стосується її предметної діяльності.

18. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Стаття 9. Врегулювання конфлікту інтересів.

1. Здійснення контролю за дотриманням вимог наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію міської ради мандатною, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку.

2. Депутат зобов’язаний вживати всіх від нього залежних заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів протягом усього строку виконання ним повноважень депутата Долинської міської ради, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів, про який було заявлено належним чином, не є ані злочином, ані правопорушенням, ані порушенням правил депутатської етики.

3. У разі виникнення у депутата міської ради реального чи потенційного конфлікту інтересів він не має права брати участь у прийнятті відповідного рішення радою або будь-якими її органами, а також не має права як депутат ради брати участь в обговоренні питань, які пов’язані з питанням, щодо якого у депутата виник конфлікт інтересів.

4. Депутат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це голові постійної комісії, до складу якої він входить, Долинському міському голові. Головуючий на пленарному засіданні ради або голова постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої входить депутат, перед розглядом відповідного проєкту рішення інформує раду або відповідну комісію ради про наявність у депутата конфлікту інтересів.

5. У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів на пленарному засіданні ради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії ради депутат зобов’язаний публічно заявити про такий конфлікт інтересів або письмово повідомити про це головуючому на пленарному засіданні ради чи голові відповідної постійної або тимчасової контрольної комісії, який інформує про це присутніх перед розглядом проєкту рішення.

6. Будь-який депутат ради, або інша заінтересована особа, може заявити на пленарному засіданні ради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії ради про конфлікт інтересів іншого депутата ради, або подати відповідну письмову заяву на розгляд постійної комісії ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

7. Заява про конфлікт інтересів депутата ради заноситься в протокол пленарного засідання ради або в протокол засідання постійної, чи тимчасової контрольної комісії ради.

8. У разі якщо неучасть депутата міської ради, у якого виник конфлікт інтересів, у прийнятті рішення радою приводить до втрати її правомочності (кворуму), розгляд проєкту рішення переноситься на наступне пленарне засідання ради.

Стаття 10. Порядок скликання сесії ради.

1. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

3. Наступні сесії ради скликаються міським головою.

4. У разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною п’ятою цієї статті.

5. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, чи за пропозицією виконавчого комітету міської ради.

6. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах третій та четвертій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині п’ятій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради мандатною, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку.

7. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я міського голови, а у випадках передбачених частиною 4 цієї статті секретарю ради. При цьому слід вказати перелік питань, які пропонується винести на розгляд сесії. Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається не пізніше, як через чотирнадцять днів після подання звернення.

8. Розпорядження про скликання сесії ради відповідно до частин третьої, четвертої та сьомої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 11. Місцеві ініціативи та електронні петиції.

1. Члени Долинської міської територіальної громади мають право в порядку, визначеному Статутом міської територіальної громади та окремим рішенням міської ради, ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією України, законами України або Статутом міської об’єднаної територіальної громади до відання органів місцевого самоврядування.

2. Громадяни мають право звернутися до міської ради з електронною петицією з питань, що належать до її компетенції, через офіційний веб-сайт міської ради. Порядок подання та розгляду електронних петицій визначається окремим рішенням міської ради.

Стаття 12. Підготовка проєктів рішень ради.

1. Питання до порядку денного сесії ради вносяться відповідно до плану роботи ради, рішень ради та її постійних комісій, а також міським головою, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

Питання до порядку денного можуть вноситися і згідно електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

2. Питання вноситься на розгляд ради за наявності проєкту рішення та в разі необхідності інформаційно – довідкових матеріалів до нього.

3. Проєкти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що виносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, комісіями, виконавчими органами ради, загальними зборами громадян.

4. Всі матеріали з питань порядку денного сесії із завізованими проєктами рішень повинні бути подані голові або секретарю ради не пізніше як за десять днів до першого пленарного засідання, якщо ним не визначено інший термін і не пізніше як за три дні до пленарного засідання подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення. Проєкт рішення візується його виконавцем (виконавцями), секретарем ради, юристом міської ради.

5. У випадку, коли матеріали до питання порядку денного потребують значного коригування, у випадках коли сесія скликається за день до сесії, або при виникненні інших обставин, за якими матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням голови, подаються депутатам у день проведення сесії.

6. Проєкти рішень попередньо розглядаються постійною комісією ради відповідно до її компетенції, або, за домовленістю чи дорученням голови, секретаря ради – у кількох комісіях.

Стаття 13. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії.

1. Поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться працівниками апарату перед початком кожного засідання, а також після обідньої перерви.

Результати реєстрації подаються міському голові або головуючому на засіданні перед початком пленарного засідання.

2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це голову, секретаря ради чи письмово комісію мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку.

3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

4. Відкриття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні на початку її пленарного засідання.

5. Кожна сесія ради починається і завершується виконанням у залі засідань Державного Гімну України.

6. Гімн міста Долини виконується після Державного Гімну України на першій сесії депутатів міської ради нового скликання, з нагоди Дня міста Долини та на інших урочистих сесіях.

Стаття 14. Порядок денний сесії.

1. Після реєстрації депутатів за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного. Порядок денний подає на пленарному засіданні міський голова або особа, яка головує на засіданні.

2. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів.

3. Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за це проголосувало більше, як половина депутатів, присутніх на засіданні.

4. Основні питання порядку денного наступної сесії можуть визначатися на попередній.

Група не менше як з 5 депутатів, або депутатська фракція може наполягати на попередній 15-хвилинній дискусії перед голосуванням з приводу внесення питання до порядку денного.

5. Засідання сесії триває до вичерпання її порядку денного, або коли з різних причин на засіданні відсутній кворум.

Стаття 15. Ведення пленарних засідань.

1. Засідання ради ведуться державною мовою і є відкритими та гласними, крім випадків, установлених законодавством та цим Регламентом.

2. Сесію відкриває і веде голова або секретар ради, а у виняткових випадках, передбачених законодавством, сесію веде за рішенням ради один з депутатів ради.

3. Порядок роботи сесії визначається безпосередньо на пленарному засіданні. Після 2-х годин роботи може оголошуватися перерва на 15 хв., або на інший час визначений радою.

4. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на вимогу депутатської групи чи фракції або не менше як 1/3 загальної кількості присутніх депутатів. Депутатська група чи фракція має право додатково ставити питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань сесії для нарад і консультацій тільки шляхом голосування і тільки один раз з кожного питання порядку денного.

5. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інша інформація.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати або присутні можуть подати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації, тощо.

Усні запитання депутат задає після надання йому на це дозволу головуючим. Письмові запитання подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу (співдоповідачу).

6. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує результати.

7. Під час пленарних засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу регламент. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.

8. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше, як двічі. Депутат може передавати своє право виступу іншому депутату.

Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

Уповноважена депутатською групою чи фракцією особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

9. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

– доповідь – до 15 хвилин,

– співдоповідь – до 5 хвилин,

– запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях – до 15 хвилин,

– обговорення доповіді – до 10 хвилин,

– виступи в обговоренні – до 3 хвилин,

– повторні виступи ( до трьох виступів ) – до 1 хвилини,

– запитання – до 1 хвилини,

– відповіді на запитання – до 2 хвилин,

– довідка – до 2 хвилин,

– репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.

Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

10. Пропозиція про припинення дебатів ставиться на голосування не пізніше, як після двох наступних виступів з моменту її надходження.

11. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менше, як 6 депутатів, або на виступі наполягає голова постійної комісії (голова фракції, групи), їм надається до 5 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох.

12. Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менше половини депутатів, присутніх на засіданні на термін не більше 15 хвилин.

13. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до 3 хвилин та до 1 хвилини відповідно.

14. В кінці пленарного засідання відводиться час до однієї години для оголошення депутатських заяв та питання «Різне» (висловлення пропозицій, скарг, зауважень, оголошень тощо).

15. В кінці кожного засідання сесії головуючий інформує про орієнтовний день та час наступного пленарного засідання і його орієнтовний порядок денний.

Стаття 16. Розгляд питань на сесії.

1. Розгляд проєкту рішень відбувається згідно з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співдоповідач визначаються головою, секретарем ради, постійною комісією, депутатською фракцією чи групою, виконавчим комітетом ради.

2. Результатом розгляду проєкту рішення може бути його зняття на доопрацювання чи не підтримання проєкту, прийняття його за основу чи прийняття проєкту в цілому.

В разі зняття проєкту рішення він передається на доопрацювання в профільну постійну комісію (комісії) ради, до виконавчих органів ради або інші визначені радою органи.

3. В разі прийняття проєкту за основу зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після обговорення, розглядаються й узагальнюються в постійних комісіях (комісії) або на засіданні виконавчого комітету, і з відповідними висновками вносяться на друге читання ради.

4. Під час другого читання доповідач інформує про всі зауваження та доповнення як враховані, так і відхилені під час додаткового розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з поправок на вимогу депутатів ставиться на голосування сесії. В разі, якщо проєкт складається з окремих частин (статей) і до однієї з них під час другого читання затверджується поправка, ця частина (стаття) ставиться на голосування сесії в її остаточному вигляді. Після голосування по поправках проєкт ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення він може бути повернений на нове доопрацювання або знятий з розгляду.

Стаття 17. Порядок голосування.

1. Голосування може бути простим, рейтинговим, поіменним, таємним.

2. Встановлює результати голосування (відкрите, рейтингове, таємне) утворена з числа депутатів лічильна комісія.

3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

4. Результати поіменного голосування публікуються на офіційному веб-сайті міської ради і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

5. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосується одного і того ж питання і включають одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернативна), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду. Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менш як половиною депутатів ради, присутніх у залі засідань.

6. Пропозиції та поправки ставляться на голосування, якщо їхні автори наполягають на цьому, й коли такі пропозиції не суперечать чинному законодавству.

7. Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше ухваленим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може ухвалюватися радою без обговорення.

8. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада спочатку проводить голосування щодо пропозицій у порядку їх надходження, і при цьому обирає з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір визначеної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

9. Таємне голосування проводиться:

1) у випадках, передбачених пунктами 4, 16 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

2) на вимогу більше, як половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Порядок голосування встановлюється сесією.

При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначається лічильною комісією і оголошується на сесії. Кожен депутат чи міський голова може одержати лише один бюлетень. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, котрий підписують всі члени лічильної комісії. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією. При виявленні помилок в порядку проведення голосування проводиться повторне голосування.

10. Голосування з процедурних питань може проводитись без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

Стаття 18. Прийняття рішень.

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рішення з процедурних питань приймається простою більшістю депутатів, присутніх у залі.

3. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, приймається на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4. Проєкт рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

5. Депутат не має права подавати свій голос заздалегідь або пізніше і бере участь у голосуванні особисто.

6. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

7. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 19. Розгляд проєктів рішень ради, поданих загальними зборами громадян.

1. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів Долинської міської територіальної громади. Рішення загальних зборів громадян оформляються письмово, з дотриманням вимог Статуту Долинської міської територіальної громади.

2. Загальні збори жителів за місцем проживання можуть скликатися Долинським міським головою, міською радою, органами самоорганізації населення, народними депутатами України, обраними у відповідних мажоритарних округах, старостами відповідних сіл, ініціативними групами членів Долинської міської об’єднаної територіальної громади.

3. Ініціатори проведення загальних зборів, рішення яких буде передано на розгляд Долинської міської ради, за десять днів до дня їх проведення повідомляють міському голові про питання, які будуть розглядатись на цих зборах, а також про час і місце їх проведення.

4. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на ньому членів територіальної громади або не менше ніж 100 учасників таких зборів. Рішення загальних зборів жителів за місцем проживання підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на розгляд ради, – усіма учасниками зборів, які підтримують прийняте рішення.

Стаття 20. Протокол сесії.

1. В протоколі сесії вказується:

– назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата і час проведення сесії;

– кількість присутніх депутатів на пленарному засіданні;

– перелік присутніх та запрошених осіб.

– питання порядку денного сесії;

– прізвища та ініціали виступаючих, їх посади;

– короткий зміст виступів, обговорень, пропозицій тощо.

2. До протоколу сесії додаються:

– перелік рішень прийнятих на пленарному засіданні;

– рішення, прийняті радою;

– результати поіменного голосування по кожному питанню порядку денного.

3. Протокол сесії оформляється в місячний термін. Протокол сесії міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі їх відсутності – відповідно секретарем міської ради, а у випадку скликання сесії депутатами ради – депутатом, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

4. Оригінали протоколів сесії зберігаються протягом встановленого терміну в міській раді згідно інструкції з діловодства у апараті міської ради, а потім здаються в районний архів на постійне зберігання.

Розділ ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВУЮЧОГО НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ

Стаття 21. Обов’язки головуючого:

1) дотримується норм Конституції України та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

2) повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні з поважних причин;

3) відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви;

4) оголошує повну назву та ініціаторів внесення проєктів рішень на розгляд ради;

5) надає слово для доповіді, співдоповіді, запитання, виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам, депутатським групам чи фракціям для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту;

7) утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, не може їх переривати, крім випадків коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушення ним норм депутатської етики та цього Регламенту;

8) вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні;

9) організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

10) оголошує результати голосування та про прийняте рішення;

11) оголошує офіційні повідомлення та запити депутатів.

Стаття 22. Головуючий на пленарному засіданні має право:

1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

2) підсумовувати обговорення питань;

3) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні;

4) зачитувати або доручити іншому промовцю зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

5) оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного пленарного засідання, а в термінових випадках – у ході засідання, але не перериваючи виступ промовця або процедуру голосування;

6) давати розпорядження апарату ради про надання депутатам під час засідання додаткових матеріалів з питань включених до порядку денного засідання ради;

7) давати розпорядження щодо вимкнення мікрофону, якщо промовець виступає без попередження.

Стаття 23. Критичні зауваження та пропозиції.

1. Критичні зауваження та пропозиції – це висловлені депутатами міської ради на пленарному засіданні зауваження та пропозиції з питань, які належать до загальної чи виключної компетенції міської ради.

2. За дорученням міського голови критичні зауваження та пропозиції оформляються уповноваженою особою міської ради в триденний термін після пленарного засідання сесії у вигляді проєкту розпорядження та подається міському голові.

3. Розпорядження «Про критичні зауваження та пропозиції висловлені

депутатами міської ради на пленарному засіданні сесії» (далі розпорядження) містить додаток, що має перелік критичних зауважень та пропозиції в якому вказується :

– номер за порядком;

– хто висловив зауваження чи пропозицію;

– зміст зауваження пропозиції;

– кому доручено розглянути;

– контроль.

4. Розпорядження доводиться уповноваженою особою міської ради до виконавця та контролера і підлягає обов’язковому опрацюванню.

5. Відповідь на розпорядження має бути надана міському голові та депутату у місячний термін.

6. Результати розгляду по даних розпорядженнях розглядаються на пленарних засіданнях сесії не менш, як раз в рік.

Стаття 24. Протокольні доручення головуючого на пленарному засіданні.

1. Протокольне доручення – це надане головуючим на пленарному засіданні доручення органам міської ради, посадовим особам міської ради, з вимогою надати інформацію чи вжити заходів з питань, які належать до загальної чи виключної компетенції міської ради.

2. Протокольні доручення. на відміну від критичних зауважень та пропозицій, не підлягають додатковому вивченню, стосуються тільки органів та посадових осіб міської ради, мають всі ознаки до негайного виконання.

3. Протокольні доручення оформляються уповноваженою особою міської ради в триденний термін після пленарного засідання сесії, як «Протокольні доручення» та подаються міському голові.

Розділ ІV. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 25. Міський голова є головною посадовою особою Долинської міської територіальної громади.

Стаття 26. Міський голова обирається жителями територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 27. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях.

Стаття 28. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 29. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 30. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 31. Повноваження міського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України “Про військово-цивільні адміністрації”.

Стаття 32. Дострокове припинення повноважень міського голови

1. Повноваження міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4.) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5.) відкликання з посади за народною ініціативою;

6.) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7.) його смерті.

2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.

3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території об’єднаної територіальної громади і мають право голосу.

5. Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” з особливостями, передбаченими частинами шостою – десятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 50 осіб.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання міського голови не менше 20 осіб.

7. На підтримку пропозиції про відкликання міського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний міським головою.

Збір підписів проводиться у разі відкликання міського голови протягом двадцяти днів.

Міська виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання міського протягом двадцяти днів з дня їх отримання.

8. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою міського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням міської виборчої комісії міською радою більшістю голосів від її складу.

11. Повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 6, 7 частини першої цієї статті, – з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 4 частини першої цієї статті, – з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення міської ради;

3) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, – з дня прийняття місцевим референдумом або міською радою рішення про дострокове припинення повноважень;

4) у випадку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, – з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

5) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, – з дня прийняття міською радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

Стаття 33. Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє об’єднану територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси об’єднаної територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені Долинської міської об’єднаної територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на території об’єднаної територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Стаття 34. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 35. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Долинською міською об’єднаною територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова щорічно звітує відповідно міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

Стаття 36. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Долинською міською об’єднаною територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 37. Міський голова при виконанні службових обов’язків повинен спілкуватись українською мовою.

Розділ V. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 38. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова.

Стаття 39. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 40. Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому в статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання міській раді офіційних документів, пов’язаних з діяльністю міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 41. Секретар ради не може бути членом постійної комісії ради.

Стаття 42. Повноваження секретаря, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 43. Секретар ради здійснює прийом громадян.

Розділ VІ. ОРГАНИ РАДИ

Стаття 44. Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання покладених на неї функцій рада створює свої органи.

Стаття 45. Органами ради є:

1) виконавчий комітет міської ради;

2) постійні комісії;

3) тимчасові контрольні комісії;

4) апарат ради;

5) відокремлені структурні підрозділи міської ради

Стаття 46. Положення про органи міської ради, визначення структури, загальної чисельності та витрат на їх утримання затверджуються рішенням ради.

Розділ VІІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ

Стаття 47. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 48. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Стаття 49. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост старостинських округів, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Стаття 50. До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар ради.

Стаття 51. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

Стаття 52. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

Стаття 53. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для міського голови.

Стаття 54. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 55. До складу виконавчого комітету міської не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

Стаття 56. Регламент виконавчого комітету затверджується виконавчим комітетом міської ради.

Стаття 57. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчого комітету ради, можуть бути скасовані радою.

Розділ VІІІ. АПАРАТ РАДИ

Стаття 58. Апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України та рішеннями міської ради.

Стаття 59. Апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення.

Стаття 60. Апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови.

Стаття 61. Апарат ради за посадою очолює міський голова.

Розділ ІX. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 62. Постійні комісії є органом ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих ними рекомендацій, а також виконання доручень міського голови, секретаря ради виходячи з їх повноважень.

Стаття 63. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря комісії та членів комісії.

Стаття 64. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

Стаття 65. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 66. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 67. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету.

Стаття 68. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 69. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії.

Стаття 70. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

За рішенням комісії, а також у випадку проведення засідання комісії на період запровадження карантину, за розпорядженням міського голови і відповідно до розділу XVІ даного Регламенту, може проводитися аудіозапис засідання комісії чи фото- або відео зйомка.

Стаття 71. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Стаття 72. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними строк.

Стаття 73. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 74. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 75. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 76. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Долинської міської ради, що затверджуються радою.

Стаття 77. Радою утворені такі постійні комісії:

– мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку;

– з питань планування, бюджету, майна та власності;

– з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури;

– з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту;

– з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

– з питань землекористування та земельних відносин.

Стаття 78. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

Розділ X. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 79. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 80. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 81. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 82. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 83. Лічильна комісія ради.

1. Лічильна комісія є робочим органом сесії ради, що створюється для організації голосувань ради і визначення їх результатів та обирається процедурним рішенням з числа депутатів в кількості 3 осіб.

2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. За підсумками засідання лічильної комісії складається протокол, який підписують усі члени комісії.

3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Розділ XІ. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 84. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються членами територіальної громади, які проживають на Долинської міської територіальної громади і є складовою частиною місцевого самоврядування.

Стаття 85. Міська рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 86. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживанням визначаються законом та Статутом Долинської міської територіальної громади.

Стаття 87. Населення Долинської міської територіальної громади у своїх виборчих округах на загальних зборах, що проводяться за участі депутата, який закріплений за даним округом, вибирають органи самоорганізації населення та його голову.

Стаття 88. Органи самоорганізації населення можуть за пропозицією депутата, голів відповідних утворень, або за власною ініціативою розглядати та вирішувати питання пов’язані з проблемами своєї вулиці та будинків:

1. Прибирання території, що прилягає безпосередньо до будинків.

2. Догляду за зеленими насадженнями.

3. Догляду за майном, що знаходиться у спільній власності будинках та біля них, оновлювати його, спільно дбати за дитячі майданчики, вирішувати питання про заїзд автотранспорту біля своїх будинків, обладнувати площадку для тимчасової стоянки, слідкувати за нормами придбання і утримання домашніх тварин.

4. Створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

5. Вирішувати інші питання, що випливають з їх повноважень згідно законодавства та рішень ради.

Стаття 89. Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради, міського голови, виконавчого комітету, інших органів і посадових осіб міської ради до їх офіційного доручення, вираженого у письмовій формі.

Розділ XІІ. ДЕПУТАТ РАДИ

Стаття 90. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Стаття 91. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та їх органами, міським головою, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради за виключенням секретаря ради.

Стаття 92. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому в разі необхідності середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

Стаття 93. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 94. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, доручень міського голови, рада може прийняти рішення про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 95. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 96. Депутат має право звернутися із запитом, що підтримана радою, до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міської ради з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 97. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради.

Стаття 98. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, оформляються розпорядженням міського голови і надсилаються на розгляд підзвітним і контрольним міській раді органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у встановлені строки, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Стаття 99. Депутат, за попереднім зверненням на адресу міського голови, має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у апараті ради і її органах, та робити виписки, копіювання цих документів. Звернення візується міським головою та виконується апаратом ради в міру можливості але не більше трьох днів.

Стаття 100. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

Стаття 101. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами.

Стаття 102. Депутати ради зобов’язані при виконанні депутатських обов’язків спілкуватись українською мовою.

Розділ XІІІ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

Стаття 103. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.

Стаття 104. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Стаття 105. Фракція набуває відповідних прав після реєстрації, яка передбачає:

1) подання списку членів з особистими підписами, затвердженого керівником фракції в постійну комісію ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку чи головуючого на пленарному засіданні;

2) ознайомлення головуючим чи головою постійної комісії ради (мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, з питань соціального захисту, законності та правопорядку) депутатів на пленарному засіданні ради зі списком фракції;

3) момент ознайомлення з таким списком і є часом і фактом реєстрації.

Стаття 106. До депутатської фракції повинно входити не менше 3 (трьох) депутатів.

Вона має право:

– вносити для обговорення на сесії питання, що входять у межі компетенції депутатських комісій. Внесення таких питань ставиться на голосування;

– додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням;

– отримувати фактичні матеріали про діяльність структур ради;

– визначати уповноважених осіб від фракції для виступу, надання консультацій тощо;

– вносити на розгляд сесії проєкти ухвал з питань, які обговорюються;

– ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань сесії для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного;

– один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного від фракції.

Розділ XІV. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

Стаття 107. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська

група складається не менш як з трьох депутатів міської ради.

Стаття 108. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Стаття 109. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Стаття 110. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

Стаття 111. Організація діяльності депутатських груп визначається міською радою.

Стаття 112. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

Стаття 113. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 114. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються статтями 14,15 та 16 цього Регламенту.

Розділ XV. ДИСЦИПЛІНА ТА ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЮ ПОРЯДКУ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ ТА ОРГАНАХ РАДИ

Стаття 115. Депутат ради під час пленарного засідання ради повинен дотримуватись передбачених цим Регламентом норм дисципліни та правил депутатської етики, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого, депутатів та інших осіб, присутніх або запрошених на пленарне засідання ради.

Стаття 116. Під час пленарного засідання депутатам міської ради, а також присутнім та запрошеним на пленарне засідання ради забороняється:

1) вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій; головуючий на пленарному засіданні ради має право усно попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, а у разі, якщо промовець продовжує вживати образливі висловлювання чи закликати до незаконних і насильницьких дій, – припинити його виступ;

2) здійснювати дії, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуки, оплески, розмови по мобільному телефону тощо); головуючий на пленарному засіданні ради продовжує час для виступу промовця на строк, на який його виступ було перервано;

3) вносити до залу пленарних засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні пристрої, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, а також створювати перешкоди роботі необхідного для проведення пленарного засідання технічного обладнання;

4) перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших депутатів ради;

5) перешкоджати виконанню Державного Гімну України та Гімну міста Долини, або в будь який інший спосіб (вигуки, створення шумового фону, ходіння по залу тощо) виражати зневагу до символіки України та громад Долинської міської об’єднаної територіальної громади (гімн, прапор, герб).

Стаття 117. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні усно попереджає його про це, а в разі продовження порушення припиняє його виступ.

Стаття 118. Якщо депутат міської ради своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий виносить йому усне попередження і закликає до порядку. У разі, якщо після відповідного попередження депутат продовжує заважати проведенню пленарного засідання, головуючий може позбавити депутата права на виступ протягом усього пленарного засідання.

Стаття 119. Проведення аудіозаписів, фото- та відеозйомки не повинно заважати доповідачам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступів.

Стаття 120. Якщо будь-яка присутня чи запрошена на пленарне засідання особа своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання міської ради, головуючий виносить цій особі усне попередження і закликає до порядку. У разі, якщо після відповідного попередження особа продовжує заважати проведенню пленарного засідання, головуючий може поставити на розгляд ради питання щодо видалення особи із зали пленарних засідань за згодою не менше ніж 1/3 депутатів від загального складу ради. При необхідності головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 121. З метою дотримання норм законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» тощо, в службових приміщеннях міської ради забороняється проводити без дозволу міського голови фото- та відео зйомки.

Стаття 122. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні пленарного засідання, засідання постійних комісій, перешкоджанню у роботі працівникам апарату чи іншим посадовим особам міської ради міський голова або посадова особа яка його заміняє чи головуючий на пленарному засіданні може звернутися в правоохоронні органи для вжиття заходів до порушників дисципліни та даного Регламенту.

Розділ XVІ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ РАДИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ, ВСТАНОВЛЕНОГО КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)

Стаття 123. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання ради чи засідання постійних комісій ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференцій (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на секретаря міської ради, управління технічного та інформаційного забезпечення та відділ забезпечення діяльності ради.

Стаття 124. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

– можливість реалізації прав депутатів ради;

– ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

– встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

Стаття 125. Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим депутатом після оголошення початку голосування та прізвища депутата.

Стаття 126. У приміщенні, з якого буде здійснюватися ведення засідання обов’язково повинні бути присутні головуючий, особи, які будуть вести протокол та встановлювати результати голосування.

Стаття 127. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до міського бюджету, прийняття програм та внесення до них змін, інші питання, щодо придбання засобів захисту, обладнання, інвентарю, матеріалів тощо, невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Стаття 128. Рішення про дистанційне пленарне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Стаття 129. На проєкти рішень, рішення міської ради, що передбачені цим розділом, не поширюються вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, частини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

Р Е Г Л А М Е Н Т Долинської міської ради восьмого скликання