Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб Долинської міської ради та утворення комісії з етики

Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб Долинської міської ради та утворення комісії з етики

РІШЕННЯ

Від 08.07.2021 125
м. Долина
Про затвердження Кодексу
етичної поведінки посадових осіб
Долинської міської ради
та утворення комісії з етики

Керуючись Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року №158 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28.04.2021 року №72-21), відповідно до частини 1 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Кодекс етичної поведінки посадових осіб Долинської міської ради (додаток 1).

2.Установити, що виконання норм і правил цього Кодексу є обов’язковим для всіх працівників Долинської міської ради.

3.Утворити комісію з етики та затвердити її склад (додаток 2).

4. Управлінню технічного та інформаційного забезпечення міської ради:

4.1. Ознайомити з Кодексом етичної поведінки посадових осіб Долинської міської ради усіх працівників виконавчих органів міської ради під підпис.

4.2. Розмістити Кодекс на офіційному сайті міської ради.

5.Відділу кадрового забезпечення управління правового і кадрового забезпечення міської ради включити знання норм Кодексу в перелік вимог до кандидатів на вакантні посади у виконавчих органах Долинської міської ради, а також до переліку вимог при проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами міської ради покладених на них завдань та обов’язків та атестації посадових осіб міської ради.

6.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 13.06.2008 року № 363 «Про впровадження в дію Етичного кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Долинської міської ради».

7. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Михнича Р.В.

Міський голова Іван Дирів

Документ опубліковано 09 липня 2021
Чинний
Детальніше