Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

12.09.2023

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта: Установка котельні КТУ Нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз".

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Нафтогазовидобувне управління "Долинанафтогаз" публічного акціонерного товариства "Укрнафта", НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта".

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00136490.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 77503 Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Промислова, 7, тел./факс (03477) 2-60-20; електронна пошта: Ihor.Korchak@Ukrnafta.com

Місцезнаходження промислового майданчика: Установка котельні КТУ, Івано-Франківська область, Калуський район, Долинська ТГ, с. Яворів, вул. Тяпчанська, 2.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки виробнича діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: Установка котельні КТУ призначена для теплопостачання та гарячого водопостачання: виробничих та адміністративних будівель, в якості постійного джерела теплопостачання. Джерелом утворення забруднюючих речовин являється блочно-модульна водогрійна котельна установка, обладнана трьома котлами SAAB-96 ХВК. Паливо – природний газ. Витрата палива протягом року – 61,8 тис. м3.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 5 стаціонарних джерел викидів. В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря можуть надходити забруднюючі речовини та парникові гази в кількості 154,71783 т/рік, в тому числі (т/рік): оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,22194, оксид вуглецю – 0,04440, бутан – 0,00094, гексан – 0,00030, пентан – 0,00051, метан – 0,01287, пропан – 0,00130, етан – 0,00154, азоту(1) оксид (N2O) – 0,00027, вуглецю діоксид – 154,43376.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію (Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації) за адресою: вул. Михайла Грушевського, 21, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76000 (вул. Академіка Сахарова, 23А, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76014), електронна пошта: main@eco.if.gov.ua, тел.: 0342-52-61-50.