Про доповнення в рішення міської ради від 11.02.2010. № 1748-42/2010 «Про орендну плату за землю в місті Долині»

Про доповнення в рішення міської ради від 11.02.2010. № 1748-42/2010 «Про орендну плату за землю в місті Долині»

РІШЕННЯ


Від 26.05.2011. № 245-7/2011
м. Долина

Про доповнення в рішення
міської ради від 11.02.2010. № 1748-42/2010
«Про орендну плату за землю в місті Долині»

Розглянувши рішення міської ради від 11.02.2010. № 1748-42/2010 «Про орендну плату за землю в місті Долині», з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду міста, для залучення додаткових коштів у міський бюджет, керуючись Земельним кодексом України, Законом України „Про плату за землю”, Законом України „Про оренду землі”, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, діючи в інтересах територіальної громади міста Долина, міська рада

В И Р І Ш И Л А:


1. Доповнити пунктом 5.17 додаток до рішення міської ради від 11.02.2010. № 1748-42/2010 «Про орендну плату за землю в місті Долині» наступного змісту:

з/п

На які земельні ділянки розповсюджується

Відсоток від нормативної грошової оцінки

5.17.

За земельні ділянки для приватних охоронних структур

12


Міський голова Володимир Гаразд
ѧY��hK`Pгне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. В разі невиконання п. 4 дане рішення втрачає чинність.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань землекористування та земельних відносин і з питань містобудування та архітектури.

Міський голова Володимир Гаразд


Документ опубліковано 26 травня 2011
Чинний
Детальніше