Про Положення про акти обстеження та інші документи, що складають депутати і уповноважені особи міської ради

Про Положення про акти обстеження та інші документи, що складають депутати і уповноважені особи міської ради

РІШЕННЯ

Від 31.07.2019. №36-2/2019
м. Долина

Про Положення про акти обстеження
та інші документи, що складають депутати
і уповноважені особи міської ради

Відповідно до рішень міської ради від 17.07.2019. № 6-1/2019 «Про закріплення депутатів міської ради за округами», від 17.07.2019. № 7-1/2019 «Про окремі доручення» та від 17.07.2019. № 8-1/2019 «Про Положення про помічників-консультантів депутатів міської ради Долинської міської об’єднаної територіальної громади та їх посвідчення», керуючись ст. 10, 11, Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про акти обстеження та інші документи, що складають депутати і уповноважені особи міської ради (додається).

2.Контроль за дотриманням вимог, зазначених у Положенні, покласти на постійну комісію міської ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку.

3.Дозволити використовувати бланки актів обстеження старого зразка до 01.01.2021 року.

4.Рішення міської ради від 20.12.2007. №750-20/2007 «Про Положення про акти обстеження та інші документи, що складають депутати міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 31.07.2019. № 36-2/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про акти обстеження та інші документи, що складають депутати і уповноважені особи міської ради

1.Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до ст. 10, 11 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень міської ради від 17.07.2019. № 6-1/2019 «Про закріплення депутатів міської ради за округами», від 17.07.2019. № 7-1/2019 «Про окремі доручення» та від 17.07.2019. № 8-1/2019 «Про Положення про помічників-консультантів депутатів міської ради Долинської міської об’єднаної територіальної громади та їх посвідчення».

1.2. Депутат міської ради (далі депутат), староста Долинської міської об’єднаної територіальної громади (далі староста), або інша уповноважена окремим рішенням міської ради особа, може особисто складати акти обстеження чи бути запрошеним при складанні інших актів обстеження, документів в т.ч. характеристик за місцем проживання.

1.3. Депутат міської ради складає «Акт обстеження» (далі акт обстеження,) жителя відповідного до рішення міської ради закріпленого округу.

1.4. Староста складає акт обстеження жителя відповідного закріпленого до рішення міської ради старостинського округу.

1.5. Депутат чи староста може, на прохання жителя округу, надати характеристику за місцем проживання для представлення за місцем вимоги.

1.6. Депутат чи староста може брати участь у складанні інших актів обстежень, що проводять органи соціального захисту населення, правоохоронні органи чи інші органи місцевого самоврядування та органи державної виконавчої влади.

1.7. За дорученням депутата складати чи брати участь у складанні відповідних документів може його помічник – консультант (далі помічник-консультант).

1.8. За погодженням депутата, який закріплений за округом обстежуваного, акт обстеження або характеристику може складати інший депутат міської ради.

1.9. Підпис депутата міської ради чи його помічника – консультанта, старости на вказаних документах завіряється гербовою печаткою Долинської міської ради або гербовою печаткою відповідного старостинського округу.

1.10. Староста та депутат несуть відповідальність (в т.ч. за дії свого помічника – консультанта) за достовірність внесеної до акту обстеження інформації згідно чинного законодавства.

2.Акти обстеження які депутат чи староста складати зобов’язаний:

2.1. Депутат чи староста зобов’язаний складати акт обстеження у наступних випадках:

2.1.1 для оформлення опікунства чи надання допомоги по опікунстві;

2.1.2 відповідно до Положень міської ради якщо обстежуваному чи членам його сім’ї необхідна матеріальна або грошова допомога в зв’язку із хворобою, стихійним лихом тощо;

2.1.3 по здійсненню догляду за немічними громадянами чи при влаштуванні одиноких немічних громадян у відповідні інтернати, будинки тощо;

2.1.4 для підтвердження місця фактичного проживання (перебування) чи не проживання обстежуваного;

2.1.5 про наявність у господарстві обстежуваного на відповідну дату молодняка великої рогатої худоби, птиці тощо;

2.1.6 для опису квартирно-житлових умов проживання обстежуваного чи його сім’ї.

2.2. Акт обстеження складається на громадянина якщо він зареєстрований, або фактично проживає за даною адресою чи має документи на право власності на відповідне житло.

2.3. У випадку, коли акт обстеження складає помічник-консультант депутата, в кінці акту обстеження (вище підпису депутата) ставиться його підпис і прописуються прізвище та ініціали.

2.4. Акт обстеження має встановлений зразок (додається).

2.5. Акт обстеження складається не пізніше трьох діб з моменту звернення обстежуваного, крім випадків хвороби або довготривалої (з поважних причин) відсутності депутата у місті.

3.У яких випадках депутат чи староста має право відмовитися від складання акту обстеження чи інших документів.

3.1. Якщо депутат чи староста не впевнений у достовірності наданої інформації необхідної для заповнення акту обстеження (іншого документу).

3.2. Якщо обстежуваний не надає всю необхідну інформацію.

3.3. Якщо дані, які необхідно внести до акту обстеження (іншого документу), обстежуваний не може підтвердити.

3.4. Якщо обстежуваний надає завідомо неправдиву інформацію.

3.5. В інших випадках, якщо це суперечить даному Положенню або чинному законодавству.

Додаток до рішення міської ради
від 31.07.2019. № 36-2/2019

А К Т
ОБСТЕЖЕННЯ

“_______” ________________________ 20___ р.

Цей акт складено __________________________________________________

____________________________________________________________________

про те, що цього числа проведено обстеження у гр. ____________________________________________________________________

що проживає за адресою (зареєстрований чи має право власності) _______

____________________________________________________________________

ВСТАНОВЛЕНО:

що гр.________________________________________________________________________

є інвалідом _______________________________________________________

працює ___________________________________________________________

СКЛАД СІМ’Ї:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КВАРТИРНО-ЖИТЛОВІ УМОВИ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОДАТКОВІ ДАНІ та висновки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи: ____________________ ___________________________

Сусіди ____________________________ __________________________

Рекомендації
до складання актів обстеження
(витяг з Положення затвердженого рішенням міської ради
від 31.07.2019. № 36-2/2019)

2.1. Депутат чи староста зобов’язаний складати акт обстеження у наступних випадках:

2.1.1 для оформлення опікунства чи надання допомоги по опікунстві;

2.1.2 відповідно до Положень міської ради якщо обстежуваному чи членам його сім’ї необхідна матеріальна або грошова допомога в зв’язку із хворобою, стихійним лихом тощо;

2.1.3 по здійсненню догляду за немічними громадянами чи при влаштуванні одиноких немічних громадян у відповідні інтернати, будинки тощо;

2.1.4 для підтвердження місця фактичного проживання (перебування) чи не проживання обстежуваного;

2.1.5 про наявність у господарстві обстежуваного на відповідну дату молодняка великої рогатої худоби, птиці тощо;

2.1.6 для опису квартирно-житлових умов проживання обстежуваного чи його сім’ї.

2.2. Акт обстеження складається на громадянина якщо він зареєстрований, або фактично проживає за даною адресою чи має документи на право власності на відповідне житло.

2.3. У випадку, коли акт обстеження складає помічник-консультант депутата, в кінці акту обстеження (вище підпису депутата) ставиться його підпис і прописуються прізвище та ініціали.

2.4. Акт обстеження має встановлений зразок (додається).

2.5. Акт обстеження складається не пізніше трьох діб з моменту звернення обстежуваного, крім випадків хвороби або довготривалої (з поважних причин) відсутності депутата у місті.

3.У яких випадках депутат чи староста має право відмовитися від складання акту обстеження чи інших документів.

3.1. Якщо депутат чи староста не впевнений у достовірності наданої інформації необхідної для заповнення акту обстеження (іншого документу).

3.2. Якщо обстежуваний не надає всю необхідну інформацію.

3.3. Якщо дані, які необхідно внести до акту обстеження (іншого документу), обстежуваний не може підтвердити.

3.4. Якщо обстежуваний надає завідомо неправдиву інформацію.

3.5. В інших випадках, якщо це суперечить даному Положенню або чинному законодавству.

Документ опубліковано 06 серпня 2019
Втратило чинність
Детальніше