Про Положення про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови

Про Положення про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови

РІШЕННЯ

Внесено зміни рішенням сесії Долинської міської ради
від 24.10.2019. № 215-7/2019

Від 01.03.2018. № 1094-36/2018

м. Долина

Про Положення про Фонд міської ради на виконання

депутатських повноважень та повноважень міського голови

Керуючись ст. 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» і ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови (додається).
  1. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської від 29.05.2013. № 1102-30/2013 «Про Положення про використання коштів міської ради на участь депутатського корпусу в соціально-економічному розвитку м.Долина».

Міський голова Володимир Гаразд

Затверджено

рішенням міської ради

від 01.03.2018. № 1094-36/2018

ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови

  1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» і визначає порядок використання коштів Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови (далі – Фонд).

1.2. Загальний розмір Фонду затверджується міською радою окремим рішенням після прийняття міського бюджету на відповідний бюджетний рік, відповідно до прогнозованих обсягів фінансування.

  1. Напрями використання коштів Фонду

2.1. Освіта.

Кошти можуть направлятися для міських дошкільних навчальних закладів і НВК та через субвенцію іншому рівню бюджету для:

– розвитку інфраструктури шкільних та дошкільних дитячих закладів через здійснення капітального та поточного ремонтів, благоустрою територій, що відносяться до навчальних закладів, спортивних майданчиків та інших об’єктів;

– покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, які включають у себе також поповнення бібліотечних фондів, закупівлю комп’ютерних та мультимедійних класів;

– проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок дитячої творчості та інші системні способи для гармонійного розвитку дитини.

2.2. Охорона здоров’я.

Кошти можуть направлятися через субвенцію іншому рівню бюджету для:

– оновлення матеріально-технічної бази та впровадження нових технологій лікування хворих та оздоровлення мешканців міста Долини;

– придбання нового обладнання медичного призначення, проведення поточного та капітального ремонту існуючого обладнання, проведення поточного та капітального ремонту основних засобів, у тому числі приміщень лікувальних установ;

– придбання необхідних витратних матеріалів для надання безкоштовного медичного обслуговування.

2.3. Культура та спорт.

Кошти можуть направлятися комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» та через субвенцію іншому рівню бюджету для:

– проведення мистецьких та культурологічних заходів;

– покращення матеріально-технічної бази закладів культури, творчих колективів;

– поповнення бібліотечних фондів, видавництва нової літератури, яка б, у першу чергу, пропагувала українські національні та місцеві традиції і звичаї, духовний розвиток особистості.

– підтримки спортивних клубів, команд та організацій, проведення спортивних змагань та заходів як у рамках Всеукраїнських змагань, так і місцевого рівня.

2.4. Житлово-комунальне господарство.

Кошти можуть направлятися комунальному підприємству «Комунгосп» та комунальному підприємству «УКМ» для:

– покращення благоустрою території міста;

– придбання матеріалів та обладнання довготермінового користування комунальних підприємств;

– реконструкції та ремонту об’єктів комунальної власності і закладів соціальної сфери на території міста;

– благоустрою внутрішньо-квартальних територій;

– проведення поточного та капітального ремонту багатоквартирних житлових та нежитлових будівель комунальної власності.

  1. Порядок виділення коштів

3.1. Кошти виділяються керуючись цим Положенням, лише у встановлених межах за цільовим призначенням:

– на виконання депутатських повноважень – після затвердження на поточний рік програмою виконання депутатських повноважень (далі Програма);

– на виконання повноважень міського голови – після розпорядження міського голови.

3.2. Для виділення коштів з Фонду депутат міської ради звертається із заявою (клопотанням) в Громадську приймальню де заява (клопотання) реєструється та передається виконавцю для її опрацювання в 10-денний термін (в разі потреби проведення узгодження, обґрунтованої відмови чи подання секретарю міської ради для формування відповідного проекту рішення – Програми).

3.3. Для формування на поточний рік Програми депутат міської ради у заяві (клопотанні) зазначає на виконання яких заходів планується направити кошти, сума, та яке підприємство буде виконавцем заходів чи про надання цільової субвенції відповідному (місцевому чи державному) бюджету.

3.4. Заяви (клопотання) для формування Програми подаються до 15 червня поточного року, а зміни до Програми вносяться до 15 листопада поточного року.

3.7. Дозволити фінансовому відділу міської ради кошти Фонду, які не були розподілені депутатами згідно рішень сесій міської ради, наприкінці бюджетного року перерозподіляти на інші необхідні видатки бюджету.

  1. Фінансування заходів Програми

4.1. Виділення коштів на виконання заходів затвердженої Програми може надаватися у вигляді субвенції місцевому чи державному бюджету або коли виконавцем зазначено комунальне підприємство чи комунальний заклад Долинської міської ради (КП «Комунгосп», КП «УКМ», КЗ «Долинський МЦ КСТ»), кошти виконавцю з міського бюджету направляються трансфертом.

4.2. Фінансування заходів проводиться відповідно до розпоряджень міського голови, підготовлених фінансовим відділом міської ради.

Документ опубліковано 01 березня 2018
Втратило чинність
Детальніше