Про Положення про надання адресної грошової допомоги громадянам міста

Про Положення про надання адресної грошової допомоги громадянам міста

РІШЕННЯ

Від 26.11.2015. № 27-2/2015

м. Долина

Про Положення про надання адресної
грошової допомоги громадянам міста

Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про надання адресної грошової допомоги громадянам міста (додається).

2. Делегувати виконавчому комітету міської ради приймати рішення про надання адресної грошової допомоги, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку. 3. Рішення міської ради від 27.03.2008. № 856-22/2008 “Про положення про надання одноразових матеріальних допомог”, від 10.07.2014. № 1638-48/2014 «Про внесення змін в положення про надання адресної грошової допомоги громадянам міста», від 13.10.2014. № 1746-52/2014 «Про внесення змін в положення про надання адресної грошової допомоги громадянам міста» та від 29.01.2015. № 1896-57/2015 «Про внесення змін в положення про надання адресної грошової допомоги громадянам міста» вважати такими, що втратили чинність.

Міський голова Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 26.11.2015. № 27-2/2015

ПОЛОЖЕННЯ

про надання адресної грошової допомоги громадянам міста

1.Положення визначає порядок надання адресної грошової допомоги громадянам міста, у яких виникли складні життєві ситуації.

2.Адресна грошова допомога малозабезпеченим громадянам міста Долина, у яких виникли складні життєві ситуації або які потрапили в екстремальну ситуацію та у випадках зазначених у п.6 даного Положення, надається в межах витрат, передбачених на ці цілі міським бюджетом.

3. До визначення екстремальної ситуації підлягає:

– пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого заподіяно значної шкоди майну постраждалих чи їх здоров’ю;

– тяжка або продовж тривалого періоду хвороба, оперативне лікування, які потребують значних фінансових витрат чи від’їзду на лікування до іншого міста;

– інші непередбачені надзвичайні обставини.

4.Адресна грошова допомога не носить постійного характеру, а є додатком до існуючого доходу і може надаватися заявнику не частіше одного разу на три роки.

У виключних випадках (операція, діаліз нирок, стихійне лихо тощо), грошова допомога може надаватись громадянам міста частіше, за рекомендацією постійної профільної комісії Долинської міської ради, рішенням сесії міської ради.

5. Підставою для розгляду питання є наступні документи:

– заява;

– акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, складений депутатом міської ради;

– довідка про склад сім’ї та місце проживання заявника;

– довідка про доходи заявника та членів його сім’ї (заробітна плата усіх працездатних членів сім’ї не менш ніж за три попередні місяці чи довідка з районного центру зайнятості, розмір нарахованої пенсії разом з доплатами, розмір нарахованих державних соціальних допомог, аліменти);

– копія паспорту (1, 2 сторінка та сторінка про місце реєстрації) заявника;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;

– інші документи, що підтверджують непередбачені надзвичайні обставини;

– реквізити банку (при наявності).

Крім того, для розгляду питання про надання грошової допомоги на:

– лікування необхідним є надання відповідних документів, які підтверджують необхідність його лікування по життєво-важливих показаннях (довідка, направлення на стаціонарне лікування, клопотання лікувальної установи);

– на відшкодування шкоди, що заподіяна пожежею, – акт пожежної частини про пожежу, що сталася.

6.Адресна грошова допомога призначається одноразово учаснику антитерористичної операції (учаснику бойових дій) в Україні у період з 2014 року в розмірі 2000,00 грн, а у випадку його смерті внаслідок участі в бойових діях, у розмірі 5000,00 грн.

Грошова допомога надається учаснику АТО (учаснику бойових дій), а у випадку коли він з ряду причин не може її отримати, або у випадку його смерті – члену його сім’ї.

Для розгляду питання про надання такої грошової допомоги необхідно подати наступні документи:

– заява;

-акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, складений депутатом міської ради за місцем фактичного проживання учасника АТО (учасника бойових дій);

– довідка про склад сім’ї та місце проживання учасника АТО (учасника бойових дій);

– копія паспорту (1, 2 сторінка та сторінка про місце реєстрації) заявника та/чи учасника АТО (учасника бойових дій);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;

– копія посвідчення учасника бойових дій або інших документів, що підтверджують участь в бойових діях у складі збройних формувань України в період з 2014 року;

– реквізити банку (при наявності).

У випадку, коли з місця проходження служби або з військового комісаріату поступає інформація про порушення громадянином присяги, наказів командира, негідної поведінки, що ганьбить честь і славу захисника Батьківщини матеріальна допомога не надається.

7.У наданні адресної грошової допомоги може бути відмовлено:

– якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та ПТУ (крім осіб працездатного віку, які не працюють, але потребують лікування, що підтверджується відповідним документом);

-якщо з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, які не були зазначені заявником;

– якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна квартира (будинок);

– якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано відомості про матеріальний стан сім’ї, які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги;

– при відмові від проведення обстеження та надання необхідних довідок.

8.У виключних випадках адресна грошова допомога може надаватися громадянам за списками відповідно до подання міського голови чи управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

9.Матеріали про виділення адресної грошової допомоги попередньо розглядаються на засіданні постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської етики, соціального захисту, законності та правопорядку.

10. Рішення про надання адресної грошової допомоги в розмірі до 500 грн. приймається виконавчим комітетом міської ради, а у розмірі більше 500 грн. сесією міської ради.

11.У випадку, коли адресна грошова допомога призначається згідно з пунктом 6 даного Положення (учаснику антитерористичної операції), то таке рішення може прийматись і виконавчим комітетом міської ради.

12.Рішення про виділення адресної грошової допомоги виконавчим комітетом та сесією міської ради приймається тільки після розгляду та відповідних рекомендацій постійної комісії мандатної, з питань депутатської етики, соціального захисту, законності та правопорядку.

Документ опубліковано 26 листопада 2015
Втратило чинність
Детальніше