Про Положення про помічників-консультантів депутатів міської ради Долинської міської об’єднаної територіальної громади  та їх посвідчення

Про Положення про помічників-консультантів депутатів міської ради Долинської міської об’єднаної територіальної громади  та їх посвідчення

РІШЕННЯ

Від 17.07.2019. № 8-1/2019
м. Долина

Про Положення про помічників-консультантів
депутатів міської ради
Долинської міської об’єднаної територіальної громади
та їх посвідчення

Відповідно до ст.29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та керуючись п.53 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Положення про помічників-консультантів депутатів міської ради Долинської міської об’єднаної територіальної громади та зразок їх посвідчення (додаються).

Міський голова Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 17.07.2019. № 8-1/2019

П О Л О Ж Е Н Н Я
про помічників-консультантів депутатів
міської ради Долинської міської об’єднаної територіальної громади

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правовий статус помічника-консультанта депутата міської ради.

 1. Відповідно до статті 29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
 2. Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин України, який має не нижче загальної середньої освіти. Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.
 3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата міської ради визначаються цим Положенням, яке затверджується міською радою, та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 2. Реєстрація помічника-консультанта депутата міської ради.

 1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності їх дій.
 2. Для реєстрації визначеної кандидатури депутат подає заяву на адресу міського голови з проханням зареєструвати зазначену особу помічником-консультантом депутата міської ради.
 3. В заяві вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, а також вік, освіта, місце роботи, місце проживання. До зави додається фотографія розміром 3х4 см, копія 1, 2 сторінки паспорта та копія сторінки з місцем останньої реєстрації.
 4. Реєстрацію помічників-консультантів депутатів міської ради та видачу відповідних посвідчень контролює секретар міської ради та проводить уповноважений працівник міської ради.

Розділ ІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 3. Помічник-консультант депутата міської ради має право:

 1. Входити і перебувати у приміщеннях міської ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись установленого порядку.
 2. Одержувати надіслану на ім’я депутата міської ради поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради.
 3. За дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.
 4. За дорученням депутата міської ради оформляти акти обстеження матеріально-побутових умов та інші документи відповідно до рішення міської ради від 20.12.2007. № 750-20/2007 «Про Положення про акти обстеження та інші документи, що складають депутати міської ради».
 5. За письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб міської ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

Стаття 4. Помічник-консультант депутата міської ради зобов’язаний:

 1. Дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення.
 2. При виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради.
 3. За дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали.
 4. Допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями.
 5. Допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань.
 6. Надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

Розділ ІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 5. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради

 1. Помічник – консультант депутата міської ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження.
 2. У посвідченні помічника-консультанта зазначається номер посвідчення, назва міської ради, прізвище та ініціали депутата, прізвище, ім’я та по батькові помічника-консультанта депутата, а також те, що помічник-консультант депутата працює у міській раді на громадських засадах.
 3. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним по закінченню повноважень депутата міської ради або за письмовим поданням депутата.

Додаток до Положення про помічників –
консультантів міської ради Долинської міської об’єднаної територіальної громади

ОПИС
посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради

Документ опубліковано 22 липня 2019
Втратило чинність
Детальніше