Про Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в м. Долина

Про Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в м. Долина

РІШЕННЯ

Від 29.05.2013. № 1101-30/2013
м. Долина

Про Положення про порядок переведення житлового
приміщення (житлового будинку) у нежитлове
під розміщення об’єктів невиробничої сфери
та нежитлового приміщення у житлове в м. Долина

З метою врегулювання порядку переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери або нежитлових приміщень у житлові приміщення, з послідуючим оформленням правовстановлюючих документів власникам вказаних приміщень, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в м. Долина (додається).

2. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 29.05.2013. № 1101-30/2013

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в м. Долина

І. Загальні положення

1. «Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в м. Долина» розроблено відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, статей 7, 8, 152 Житлового кодексу Української РСР, статей 319 та 320 Цивільного кодексу України, “Про основи містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про заборону грального бізнесу в Україні”, постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984р. № 189 “Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання”.
2. «Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в м. Долина» (далі за текстом – Положення) визначає правові умови переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери або нежитлових приміщень у житлові приміщення, власниками яких є фізичні та юридичні особи.
3. Дане Положення регулює порядок переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери або нежитлових приміщень у житлові приміщення, з послідуючим оформленням правовстановлюючих документів власникам вказаних приміщень, в зв’язку із зміною статусу приміщень.
4. Дія цього Положення не розповсюджується на об’єкти нерухомого майна – нежитлові приміщення, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Долини.

ІІ. Основні терміни і визначення


1. Нежитлове (нежиле) приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин.
2. Житлове (жиле) приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.
3. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, призначена для постійного у ній проживання і може мати одну чи декілька квартир.
4. Квартира – комплекс взаємопов’язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім’ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу.
5. Балансоутримувач будинку (балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.
6. Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – власник) – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване в установленому законом порядку.
7. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ) – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна;
7.1. Неподільне майно – неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку.
7.2. Загальне майно – частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у статуті об’єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).
8. Уповноважена особа власника – фізична або юридична особа, яка має оформлене у встановленому порядку доручення власника представляти його інтереси відповідно до доручення та в межах, визначених законом.
9. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження) – документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.
10. Реконструкція – перебудова існуючих об’єктів і споруд (будов) цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, основних техніко-економічних показників.
11. Суміжні житлові приміщення – інші приміщення, що безпосередньо межують з приміщеннями, які планується перевести у нежитлові та мають спільні перегородки, стіни, перекриття.
12. Історичний ареал – частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.
13. Технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.
Інші терміни вживаються в розумінні, визначеному нормативними актами України.
14. Приміщення загального користування – це допоміжні приміщення житлового будинку, призначені для безперешкодного використання всіма мешканцями будинку.

ІІІ. Порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в м. Долина

1. Право на переведення, в тому числі зі зміною їх функціонального призначення (використання) мають юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни, які є власниками таких приміщень.
2. Житлові приміщення в багатоквартирному житловому будинку або окремий житловий будинок (його частина), стосовно яких вирішується питання щодо переведення із житлового в нежитлове, повинні відповідати таким умовам:
2.1. Знаходитися в цокольному або першому поверсі житлового будинку та мати можливість обладнання окремих виходів на міську вулицю, проспект, проїзд або двір.
2.2. На другому чи третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку, якщо вони безпосередньо обладнані окремими виходами на міські вулиці, проспект, проїзд або двір або є наявна можливість зєднання з нежитловими приміщеннями на першому поверсі.
2.3. Житловий будинок не повинен бути визнаний аварійним або частково зруйнованим.
3. Переведення власного житлового приміщення у нежитлове може бути здійснено лише за умови, що власник та його сім’я забезпечені житловою площею за нормою, визначеною законодавством житлової площі (не менше 13,65 кв. метрів житлової площі на одну особу).
4. Для отримання дозволу на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери або нежитлових приміщень у житлові приміщення власники цих приміщень звертаються із відповідною письмовою заявою (додаток 1 до Положення).
4.1. Заява, підписана власником (співвласниками) або уповноваженою особою власника приміщень подається в міську раду.
4.2. У заяві про переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери власники житлових приміщень (квартир) зазначають вид діяльності, що буде здійснюватись у таких приміщеннях.

4.3. З питання переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери до заяви додаються такі документи:

4.3.1 витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
4.3.2 копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб).
4.3.3 копія паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для громадян та фізичних осіб-підприємців).
4.3.4 засвідчена нотаріально копія документа про право власності об’єкта нерухомого майна. Для власників житлових будинків надати документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності або користування земельною ділянкою.
4.3.5 довідку по формі Ф-15 щодо прописки та забезпечення житловою площею за нормою, визначеною законодавством (13,65 кв. метрів житлової площі на одну особу), а також довідку про наявність у власності нерухомості органу, що здійснює реєстрацію права власності.
4.3.6 довідку про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги квартири (житлового приміщення).
4.3.7 копія інвентаризаційної справи (технічного паспорта) об’єкта нерухомого майна.
4.3.8 у разі, якщо одним з власників житлового приміщення є неповнолітня дитина, до заяви додається дозвіл органу опіки і піклування.
4.3.9 у разі наявності в житлових приміщеннях самовільного перепланування (переобладнання), спочатку необхідно вирішити питання про збереження та оформлення приміщень, що самовільно переплановані або переобладнанні.
4.4. Засвідчена належним чином згода :
4.4.1 балансоутримувача житлового приміщення, якщо житлове приміщення розташоване у житловому фонді багатоквартирного житлового будинку.
4.4.2 загальних зборів або правління (згідно зі Статутом), якщо житлове приміщення розташоване у будинку, в якому створено ОСББ.
4.4.3 засвідчена нотаріально згода власників суміжних житлових приміщень (блокованих будинків, квартир) з житловим приміщенням (блокованим будинком, квартирою), яке пропонується перевести у нежитлове.
При реконструкції приміщень будинку з використанням місць загального користування у будинку (сходові клітини, колясочні та інші приміщення загального користування) необхідна згода всіх власників приватизованих квартир та балансоутримувача у разі наявності неприватизованих житлових квартир.
4.4.4 довідка про відсутність реєстрації осіб в житловому приміщенні, що планується до переведення, реконструкції.
4.4.5 у разі подання документів уповноваженою особою власника (співвласників) житлових приміщень, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

5. З питання переведення нежитлових приміщень в житлові до заяви додаються такі документи:

5.1. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб).
5.2. Копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб).
5.3. Засвідчена нотаріально копія документа про право власності об’єкта нерухомого майна та довідку про наявність власності органу, що здійснює реєстрацію права власності.
5.4. Копія інвентаризаційної справи (технічного паспорта) об’єкта нерухомого майна.
5.5. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для громадян та фізичних осіб-підприємців).
5.6. Технічне заключення з фотофіксацією, яке визначатиме стан конструктивних елементів будівлі, можливість здійснення реконструкції, реставрації або капітального ремонту нежитлових приміщень з метою зміни їх функціонального призначення, виготовлене атестованим (ліцензованим) суб’єктом господарювання або фахівцем з відповідним актом дозвільного характеру в комплексі з висновком відділу культури Долинської райдержадміністрації (в межах історичного ареалу).
5.7. Засвідчена належним чином згода :
5.7.1 балансоутримувача житлового будинку, якщо нежитлове приміщення розташоване житловому фонді багатоквартирного житлового будинку.
5.7.2 загальних зборів або правління (згідно зі Статутом), якщо житлове приміщення розташоване у будинку, в якому створено ОСББ.
5.7.3 засвідчена нотаріально згода власників суміжних житлових приміщень (блокованих будинків, квартир) з нежитловим приміщенням (блокованим будинком, квартирою), яке пропонується перевести у житлове.
У випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при реконструкції нежитлових приміщень під житло з використанням місць загального користування (сходові клітини, колясочні та інші приміщення загального користування) необхідна згода власників приватизованих квартир цього будинку.
6. Подані заяву і документи розглядає спеціальна комісія міської ради і приймає відповідне рішення, яке є підставою для прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради чи сесією.
6.1. Рішення комісії оформлюється актом, підписаним головою комісії (в разі його відсутності заступником) та членами комісії.
6.2. Акт обстеження надається власнику приміщень.
7. Підставою для відмови у наданні дозволу на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові приміщення є:
7.1. Якщо приміщення є предметом забезпечення позову в суді. під заставою або накладено арешт.
7.2. Відсутність документів, зазначених в пунктах 4.1 – 4.4.5, та пунктах 5.1 – 5.7.3.
7.3. Заборгованість заявника (заявників) за житлово-комунальні послуги.
7.4. У разі незгоди заявників з рішенням Постійно діючої комісії при виконавчому комітеті міської ради спірні питання вирішуються в судовому порядку.
7.5. Невідповідність пропонованого переведення приміщень (будинку) державним будівельним нормам.

І\/. Виготовлення проекту на переведення житлових приміщень

в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові приміщення


1. Після отримання відповідного рішення виконавчого комітету чи сесії міської ради про переведення житлового приміщення в нежитлове власник (співвласники) звертається із заявою до міської ради для отримання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію переведеного об’єкта будівництва і одночасно звертається у інженерні служби для отримання технічних умов.
2. Надання містобудівних умов та обмежень на переведення житлових приміщень у нежитлові зі зміною їх функціонального призначення (використання) або нежитлових приміщень у житлові приміщення здійснюється відділом містобудування та архітектури міської ради на підставі попередньо прийнятого рішення виконавчого комітету чи сесії міської ради про переведення житлового приміщення в нежитлове (списання з балансу житлового фонду) або нежитлових приміщень у житлові приміщення (зарахування на баланс житлового фонду).
3. Рішення виконавчого комітету чи сесії міської ради на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери (або нежитлових приміщень у житлові приміщення), містобудівні умови та обмеження на реконструкцію переведеного об’єкта будівництва, відповідні технічні умови є підставою для замовлення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (перепланування) зазначених приміщень під розміщення об’єктів невиробничої сфери або під квартиру.
4. Наявність рішення виконавчого комітету чи сесії міської ради, містобудівних умов та обмежень на реконструкцію переведеного об’єкта будівництва, технічних умов відповідних служб є обов’язковими для виготовлення проектної документації на реконструкцію (перепланування) житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери, або нежитлових приміщень під житлові приміщення, але не дає права виконувати будівельні роботи з реконструкції, перепланування таких приміщень.

Додаток 1 до Положення про порядок переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові приміщення в м. Долина

ЗРАЗОК


Міському голові Гаразду В.С.
____________________________________________
(назва юридичної особи, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)
Ідентифікаційний код (номер)__________________
Державна реєстрація суб’єкта підприємницької
діяльності проведена “___”_________р. за №_____
Юридична адреса ____________________________
(для громадян та підприємців – адреса місця реєстрації)

Контактний телефон _________________________

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери (нежитлових приміщень у житлові приміщення) _______________________________________________
(необхідне підкреслити) (назва об’єкта)
__________________________________________________________________
на вул. ______________________________________, яке (які) належить мені
__________________________________________________________________

(мені, державі, юридичній або фізичній особі)

на підставі_________________________________________________________
(назва правовстановлюючого документу на право власності або користування земельною ділянкою,
_________________________________________________________________

дата його видачі та реєстраційний номер)

цільове призначення приміщення ________________________________

“____”___________20___р. ___________________
(дата заповнення заяви) (підпис заявника)


Мені також відомо, що:
– у разі невиконання робіт впродовж трьох років з реконструкції (будівництва) об’єкта дозвіл на переведення жилих приміщень в нежилі під розміщення об’єктів невиробничої сфери, або нежилих приміщень у жилі приміщення, втрачає чинність і для його поновлення мені буде необхідно звернутися в Долинську міську раду з новою заявою;
– дозвіл на переведення жилих приміщень в нежилі під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежилих приміщень у жилі приміщення є підставою для проектування об’єкта і не є підставою для здійснення будівельних робіт;
– право на виконання будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається після реєстрації повідомлення (декларації) про початок будівельних робіт (для об’єктів І – ІІІ категорії складності) або отримання дозволу на виконання будівельних робіт (для об’єктів IV – V категорії складності);
– повідомлення (декларацію) про початок виконання будівельних робіт реєструє та видає інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Івано-Франківській області;
протягом 7 (семи) календарних днів з дня реєстрації повідомлення (декларації) про початок будівельних робіт або з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт я зобов’язаний(а) письмово поінформувати відповідні служби міста та міську раду про початок виконання будівельних робіт.
Зміст статті 38 “Знесення самочинно збудованих об’єктів містобудування” та статті 39 “Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” мені роз’яснено.
Достовірність наданих документів та наведених у заяві відомостей гарантую.
Зобов’язуюсь виготовити проектну документацію на будівництво (реконструкцію) об’єкта в установленому законодавством України порядку.
Даю згоду на використання та обробку моїх персональних даних для розгляду заяви (згідно ЗУ «Про захист персональних даних № 2297VI від 01.06.2010р.»).
Опис документів, що додаються до заяви:
1.Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписка з ЄДР (для юридичних осіб та приватних підприємців).
2. Копія статуту (для юридичних осіб).
3. Копія паспорта (сторінки 1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію за місцем проживання) – для громадян та приватних підприємців
4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер)- для громадян;
5. Належним чином завірені копії правовстановлюючого документа на нерухоме майно;
6. Довідка по формі Ф-15 щодо прописки та забезпечення житловою площею за нормою, визначеною законодавством (13,65 кв. метрів житлової площі на одну особу), а також довідку про наявність власності органу, що здійснює реєстрацію права власності.
7. Балансоутримувача (власника) житлового приміщення (будинку, квартири), якщо житлове приміщення розташоване житловому фонді комунальної власності.
8. Загальних зборів або правління (згідно зі Статутом), якщо житлове приміщення розташоване у будинку, в якому створено ОСББ.
9. Засвідчена нотаріально згода власників суміжних житлових приміщень (блокованих будинків, квартир) з житловим приміщенням (блокованим будинком, квартирою), яке пропонується перевести у нежитлове.
У випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при реконструкції приміщень такого будинку з використанням місць загального користування (сходові клітини, колясочні та інші приміщення загального користування) будинку необхідна згода власників приватизованих квартир, які користуються цими приміщеннями.
10. Довідка балансоутримувача або ОСББ про відсутність реєстрації осіб в житловому приміщенні, що планується до переведення, реконструкції.
11. У разі подання документів уповноваженою особою власника (співвласників) жилих приміщень, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

“____”___________20___р. ___________________
(дата заповнення заяви) (підпис заявника)Документ опубліковано 29 травня 2013
Втратило чинність
Детальніше