Про положення про порядок присвоєння поштової адреси, найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, майданів, скверів, парків розташованих на території міста Долини

Про положення про порядок присвоєння поштової адреси, найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, майданів, скверів, парків розташованих на території міста Долини

РІШЕННЯ

Внесені зміни рішенням Долинської міської ради
від 23.12.2021 № 1370-18/2021

Внесено зміни рішенням сесії Долинської міської ради
№194-6/2021 від 25.02.2021 р.

Від 04.09.2014. № 1680-50/2014

м. Долина

Про положення про порядок присвоєння поштової адреси,

найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць,

провулків, майданів, скверів, парків розташованих на території міста Долини

З метою впорядкування бази даних адресної системи міста Долини, створення та ведення містобудівного кадастру, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити положення про порядок присвоєння поштової адреси, найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, майданів, скверів, парків розташованих на території міста Долини (додається).

2. Відділу містобудування та архітектури міської ради забезпечити неухильне дотримання даного Положення.

3. Рішення виконавчого комітету від 05.08.2010. № 177 «Про затвердження Положення про адресну систему м. Долина» вважати таким, що втратило чинність.

4. Затвердити топонімічну комісію в складі 7 чоловік:

Смолій Володимир Васильович – заступник міського голови,

голова комісії;

Данилів Тетяна Петрівна – начальник відділу містобудування та архітектури міської ради, секретар комісії;

Андріїшин Олег Богданович – голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

Федоришин Ольга Семенівна – відповідальний секретар районної організації Українського товариства охорони пам’яток і культури (за згодою);

Козій Роман Миколайович архітектор, член клубу краєзнавців Долинського району (за згодою);

Матіїв Іван Іванович – старший науковий співробітник краєзнавчого музею „Бойківщина” Тетяни і Омеляна Антоновичів;

Марчак Віктор Володимирович – вчитель історії Долинської гімназії № 1 (за згодою).

5. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

Міський голова Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 04.09.2014. № 1680-50/2014

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок присвоєння поштової адреси, найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, майданів, скверів, парків розташованих на території міста Долини

  1. 1. Загальні положення

Положення про порядок присвоєння поштової адреси, найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, майданів, скверів, парків, розташованих на території міста Долина (далі- Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» і Статуту міста Долина

Положення визначає умови і порядок присвоєння поштової адреси, найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, скверів, парків, розташованих на території міста Долина.

У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні

поштова адресаідентифікатор об’єкта нерухомості з прив’язкою до вулиць міста;

площа – велике рівне спеціально незабудоване місце в місті;

вулиця смуга міської території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці;

провулок дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали;

парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га , який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення;

проспект – широка і пряма міська вулиця;

майдан – площа або широка частина вулиці;

сквер – упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, що є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

2. Вимоги, що висуваються до найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, майданів, скверів, парків розташованих на території міста Долина

2.1. Найменування або перейменування назв площ, проспектів, вулиць, провулків, майданів, скверів, парків, розташованих на території міста здійснюється для задоволення потреб територіальної громади міста Долини з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам’яті городян, видатних діячів і подій, пов’язаних з історією України та міста Долини.

2.2. Найменування або перейменування об’єктів благоустрою проводиться з обов’язковим врахуванням загальноміських інтересів, географічних, історичних та інших місцевих традицій.

2.3. При найменуванні або перейменуванні об’єктів благоустрою не допускається повторення вже наявних найменувань.

3. Порядок найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків,майданів, скверів, парків розташованих

на території міста Долини

3.1. Найменування або перейменування об’єктів благоустрою проводиться виключно сесією Долинської міської ради.

3.2. Пропозиції про присвоєння найменувань або перейменування об’єктів благоустрою на розгляд міської ради вносяться на підставі звернень громадських організацій, юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, мешканців міста Долини.

3.3. Пропозиції про присвоєння найменувань або про перейменування об’єктів благоустрою на розгляд готуються топонімічною комісією у відповідності до поданого відділом містобудування та архітектури міської ради детального плану, проекту забудови території тощо.

3.4. Склад та повноваження топонімічної комісії затверджується рішенням сесії міської ради.

3.5. Пропозиції по найменуванню або перейменуванню об’єктів благоустрою розглядаються топонімічною комісією лише при наявності наступних документів, що надаються особами, зазначеними у п.3.2 цього Положення, а саме:

  • клопотання на ім’я міського голови із зазначенням назви суб’єкту подання, що пропонує найменування (перейменування) або прізвища, ім’я, по батькові, поштової адреси та номера телефону.
  • пояснювальної записки, що містить обґрунтування пропозиції, що вноситься;
  • орієнтовний розрахунок вартості передбачуваних витрат грошових коштів, джерела фінансування з відповідним обґрунтуванням.

У пропозиціях по привласненню об’єктам найменування або перейменування особистих імен і похідних від них слів і словосполучень повідомляються біографічні дані цих осіб.

При необхідності, топонімічна комісія може в ході розгляду питання витребувати додаткові дані.

3.6. Врахування громадської думки населення при найменуванні або перейменуванні об’єктів благоустрою здійснюється суб’єктом подання, яке проводиться безпосередньо через проведення зборів громадян, опитування громадян або в іншій формі, що не суперечить чинному законодавству України.

3.7. Міська рада з питання найменування або перейменування об’єкту благоустрою приймає одне з наступних рішень:

про присвоєння відповідного найменування або перейменування об’єкту благоустрою з дорученням відповідному виконавчому органу міської ради або комунальному підприємству провести необхідні заходи, пов’язані з найменуванням або перейменуванням об’єкту благоустрою;

про відхилення клопотання про найменування або перейменування об’єкту благоустрою.

3.8. Існуючі та присвоєні найменування об’єктів благоустрою підлягають обов’язковому внесенню до каталогу вулиць міста Долини.

4. Порядок адресації об’єктів нерухомого майна

4.1. Адреса містить наступні реквізити: найменування елемента вулично-дорожньої мережі, порядковий номер об’єкта нерухомості (первинний об’єкт адресації), номер частини об’єкта нерухомості – квартира і т.д. (вторинний об’єкт адресації).

4.2. Об’єкт нерухомості адресується відносно найменованого елемента вулично-дорожньої мережі міста Долини.

4.3. Присвоєння адреси і нумерація будинків, що утворюють нові забудови присвоюється з непарними номерами по лівій стороні вулиці і з парними номерами – по правій (в напрямку зростання нумерації).

4.4. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій, присвоюється адреса по вулиці більш високої категорії відповідно до встановленої класифікації магістральних вулиць у відповідності з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

4.5. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад будинку. У випадку, якщо на ріг вулиці виходять два рівнозначних фасади одного будинку, адреса присвоюється по вулиці, що йде в напрямку від центра м. Долина.

4.6. Присвоєння адреси будинкам, що утворюють периметр майдану, здійснюється по годинній стрілці, починаючи від головної магістралі з боку центра. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до майдану, переривається. У випадку, якщо наріжний будинок має головний фасад і значну довжину уздовж вулиці, що примикає, його нумерація може здійснюється по вулиці, а не по майдану.

4.7. Нумерація будинків, розташованих між двома вже адресованими будинками, корпусами чи будівлями з послідовними номерами (“вставки” об’єктів), здійснюється, з використанням меншого номера відповідного об’єкта з додаванням до нього літери.

4.8. Зовнішні прибудови до будинку, які розташовані поза контуром його капітальних зовнішніх стін і не мають проходу з прибудови в будинок при наявності окремого входу, а також мають інше функціональне призначення, можуть адресуватися у встановленому порядку як самостійні будинки.

4.9. Адреса земельної ділянки (проектна адреса незабудованої земельної ділянки) визначається з урахуванням сформованої адресації прилеглих об’єктів нерухомості відповідно до пункту 4.3 -4.8 даного Положення.

4.10. Адресація земельних ділянок, на яких розташовані будинки та споруди, здійснюється наступним чином.

4.11. Якщо на земельній ділянці знаходиться один об’єкт нерухомості, адресою ділянки визнається адреса цього об’єкту.

4.12. Адресою земельної ділянки, яка забудована декількома будинками, спорудами, визнається адреса основного будинку, споруди, функціональне призначення якого відповідає основному цільовому призначенню земельної ділянки. У випадку, якщо це неможливо, основним будинком може бути адміністративний будинок, що входить у єдиний майновий комплекс.

5. Порядок присвоєння адрес об’єктам нерухомості

5.1. Для присвоєння, внесення зміни або анулювання адреси об’єкту нерухомості (первинному об’єкту адресації) заявник подає на ім’я міського голови відповідну заяву.

5.2. Проектна адреса земельної ділянки визначається у складі рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки.

Присвоєння проектної адреси земельній ділянці здійснюється рішенням міської ради про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки.

5.3. Для новозбудованих об’єктів до заяви додаються наступні документи:

-копії установчих документів (юридичні особи), копія паспорта (1, 2, 11 сторінки) заявника;

-засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

-документи, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкту проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);

-технічний паспорт, виготовлений сертифікованим інженером;

-пропозиції відділу містобудування та архітектури зі схемою розташування об’єкту М1:500 (М1:2000) на оновлених інженерно-геодезичних вишукуваннях;

-фотофіксація об’єкта.

5.4. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ об’єктів нерухомості на самостійні частини, об’єднання об’єктів, упорядкування елементів забудови тощо.

5.5. Для внесення змін до адреси об’єкту до заяви додаються наступні документи:

-нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), копія паспорта (1, 2, 11 сторінки) заявника;

-нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна;

-документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об’єкту проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);

-засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

-технічний паспорт;

-пропозиції відділу містобудування та архітектури зі схемою розташування об’єкту М1:500 (М1:2000) на оновлених інженерно-геодезичних вишукуваннях;

-фотофіксація об’єкта;

-інші документи у разі необхідності.

5.6. Підставами для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди є повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації, скасування рішень про надання земельних ділянок, розподіл об’єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес тощо.

5.7. Для анулювання адреси об’єкту до заяви додаються наступні документи:

– нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), копія паспорта (1, 2, 11 сторінки) заявника;

– нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна,

– засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою (за наявності);

– інформація про знесення (руйнуванні) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розділ інвентарної справи на частини у зв’язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адрес;

– пропозиції відділу містобудування та архітектури зі схемою розташування об’єкту М1:500 (М1:2000) на оновлених інженерно-геодезичних вишукуваннях;

– фотофіксація об’єкта;

– інші документи у разі необхідності.

5.8. Присвоєння, внесення зміни або анулювання адреси вторинного об’єкту адресації здійснюється відповідно до пункту 5.4 цього Положення за наявності адреси первинного об’єкта адресації.

5.9. У випадку відсутності будь якого із документів, передбачених даним положенням, відділ містобудування та архітектури у 5-денний термін повідомляє про це заявника відповідним листом із зазначенням необхідних документів.

Документ опубліковано 04 вересня 2014
Чинний
Детальніше