Про Положення про реалізацію кращих громадських ініціатив жителів м. Долина

Про Положення про реалізацію кращих громадських ініціатив жителів м. Долина

РІШЕННЯ

Від 20.04.2017. № 684-24/2017

м. Долина

Про Положення про реалізацію

кращих громадських ініціатив

жителів м. Долина

З метою реалізації кращих громадських ініціатив жителів м. Долина, безпосереднього залучення людей до процесів місцевого розвитку, та формування свідомості власної приналежності до розвитку інфраструктури міста, систем надання послуг і відповідальності за них, враховуючи необхідність врегулювання процесу з визначення кращих громадських ініціатив, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про реалізацію кращих громадських ініціатив жителів м. Долина (додається).

2.Дане рішення оприлюднити у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа» і на офіційному веб-сайті міської ради.

Міський голова Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 20.04.2017. № 684-23/2017

ПОЛОЖЕННЯ

про реалізацію кращих громадських ініціатив жителів м. Долина

  1. Загальні положення

Громада будь-якого населеного пункту першочергово відчуває на собі загострення тих проблем соціально-економічного розвитку, які щоденно супроводжують її у побуті. Сукупність певних взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників прямо впливає на незадоволеність рівнем життя та середовищем, у якому людина здійснює певний вид діяльності, розвивається та самореалізовується. Жителі міст постійно нарікають на недостатньо якісний рівень надання житлово-комунальних послуг, недостатній розвиток інфраструктури, екологічну ситуацію та на інші загальноміські проблеми.

В світовій практиці, як інструмент прямої демократії широко застосовується участь громади у прийнятті рішень щодо розподілу бюджетних коштів це так зване партисипативне або учасницьке бюджетування, а ще таке фінансування називають громадським бюджетом.

Положення про реалізацію кращих громадських ініціатив жителів м. Долина (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень міської ради та описує процес з визначення кращих громадських ініціатив жителів м.Долина.

Положення спрямовано на:

-підтримку ініціатив жителів Долини за напрямками визначеними у розділі 2 цього Положення та головна ідея яких не суперечить загальній концепції розвитку міста;

– стимулювання та сприяння створенню організацій покликаних розвивати громадські ініціативи, заохочувати членів територіальної громади до активізації своїх позицій;

-надання можливості кожному жителю міста визначити проблему, яка, на його думку, потребує нагального вирішення;

– розвиток різних форм співпраці влади з громадою, вивчення громадської думки;

-залучення громадськості до процесів формування та реалізації діяльності влади і дотримання принципів відкритості, прозорості і публічності;

-активізацію співпраці громадян та Долинської міської ради у контексті демократичних механізмів самоорганізації та участі у процесі вирішення місцевих проблем.

  1. Напрямки використання коштів

2.1. Кошти можуть бути використані на наступні цілі:

2.1.1благоустрій мікрорайонів, вулиць, зон відпочинку (встановлення обмежувачів руху транспорту, контейнерних площадок, облаштування місць для вигулу собак та пішохідних доріжок, озеленення та освітлення прибудинкової території тощо).

2.1.2покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями (встановлення пандусів тощо).

2.1.3організація дозвілля (проведення спортивно-масових заходів, конкурсів, облаштування ігрових кімнат для дітей, культурно-мистецькі заходи, підтримка творчої та обдарованої молоді тощо).

2.1.4 розвиток велоінфраструктури (встановлення велопарковок, нанесення дорожньої розмітки для велоруху тощо).

2.1.5 покращення екологічної ситуації у місті (створення нових зелених зон, відновлення джерел, встановлення смітників тощо).

2.1.6розбудова, збереження та відновлення історично-культурної спадщини міста (ознакування, ремонт та реставрація пам’яток архітектури, встановлення інформаційних таблиць тощо);

2.1.7 інші суспільно-корисні соціальні проекти.

2.2.Кошти не можуть використовуватися на ремонт доріг, житлового фонду і господарських споруд та на інші заходи, що вже охоплені програмами міської ради в поточному році.

  1. Джерела фінансування

3.1.Фінансування місцевих ініціатив здійснюється за рахунок коштів бюджету міста при дольовій участі жителів міста.

3.2.Вартість (бюджет) реалізації однієї ініціативи не повинен перевищувати суми визначеної на один проект у відповідній Програмі на поточний рік.

3.3.Співфінансування учасників ініціативної групи (жителів міста) повинно становити у розмірі не менше 10% від загальної вартості проекту однієї ініціативи.

3.4.На інформаційну кампанію та промоцію виділяється не більше 2% від загального річного бюджету Програми.

  1. Механізм реалізації

4.1.Для використання бюджетних призначень приймається програма підтримки ініціатив мешканців міста Долини на поточний бюджетний рік (далі – Програма).

4.2.Реалізація Програми відбуватиметься шляхом проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив відповідно до даного Положення.

  1. Порядок проведення конкурсу

на визначення кращих громадських ініціатив

  • Загальні засади.

5.1.1. Організатор конкурсу – Долинська міська рада.

5.1.2.Терміни для подання ініціатив на конкурс та проведення голосування встановлюються розпорядженням міського голови.

5.1.3. Долинська міська рада інформує жителів міста про терміни проведення конкурсу не пізніше як за 20 днів до його початку.

5.1.4.Час для подання ініціатив не може бути меншим ніж 21 день.

5.1.5. Голосування триває не менше 9 днів.

5.1.6.Інформація про початок конкурсу з відбору кращих громадських ініціатив розміщується на інтернет-сайті Долинської міської ради, у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа», на дошках оголошень та інших громадських місцях.

5.1.7. Загальна ідея ініціативи повинна бути у межах компетенції Долинської міської ради.

5.1.8.Ініціативна група зобов’язана надати до міської ради Протокол про згоду на співфінансування 10% вартості ініціативи та про визначення уповноваженої особи на підписання договорів, гарантійних листів та інших документів в рамках реалізації ініціативи (далі – уповноважена особа).

5.2. Вимоги до заповнення анкет.

5.2.1.Ініціативу може подавати житель міста Долини, якому на момент заповнення анкети виповнилось повних 18 років та який зареєстрований у м. Долина. Якщо автору ініціативи не виповнилось 18 років, заповнити анкету може один із повнолітніх членів його родини.

5.2.2.Анкета ініціативи подається на бланку встановленого зразка (додаток 1).

5.2.3.До Анкети ініціативи заявник додає список осіб, які її підтримують і згідні співфінансувати (не менше 10 жителів міста, яким виповнилось повних 18 років) та які зареєстровані у м. Долина (додаток 2).

5.2.4.До Анкети ініціативи обов’язково додається вартість її реалізації (бюджет ініціативи) за встановленою формою (додаток 3).

5.2.5.Назва ініціативи повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви ініціатив не повинні суперечити їх основній меті.

5.2.6.Опис ініціативи не повинен перевищувати 1200 символів (саме ця частина буде включена до загальної назви і оприлюднена для голосування на сайті міської ради).

5.2.7.Отримати бланк Анкети ініціативи можна у Громадській приймальні міської ради або скачавши його на сайті Долинської міської ради.

5.2.8.Від одного жителя може бути подано не більше двох ініціатив.

5.2.9. Один житель не більше ніж два рази може бути учасником ініціативної групи.

5.2.10.Автор ініціативи не може бути у списку осіб, які підтримують ініціативу.

5.2.11.При подачі анкети ініціативи, автор обов’язково повинен мати при собі паспорт громадянина України.

5.2.12.У анкеті ініціативи обов’язково повинна бути надана згода її автора та членів ініціативної групи на обробку їх персональних даних.

5.2.13.Заповнену анкету з оригіналами усіх підписів та усіма можливими додатками (карти, фотографії, заяви та ін.) у письмовому вигляді автор подає до Громадської приймальні міської ради.

5.2.14.Анкети поданих ініціатив реєструватись та розглядатись не будуть у наступних випадках:

– коли анкети подані після завершення строку для їх подачі;

– коли зміст та обсяг поданих документів не відповідають вимогам зазначеним у п.5.2. цього Положення;

– коли кінцевий результат не є єдиним комплексом, а складається з кількох частин;

– коли у поданих анкетах виявлено недостовірну інформацію, яка стосується її автора та учасників ініціативної групи.

5.3. Перевірка та оцінка анкет.

5.3.1.Подані жителями міста анкети ініціатив підлягають оцінці, яку здійснює спеціально створена розпорядженням міського голови Робоча група із відбору кращих ініціатив громади за результатами інтернет – голосування (далі Робоча група).

5.3.2.До складу робочої групи залучаються працівники та депутати Долинської міської ради, члени громадської ради при міському голови та ін.

5.3.3. Оцінка ініціатив здійснюється у відповідності до:

– можливості реалізації у поточному році;

– реальної вартості (обґрунтованість та реалістичність фінансових витрат);

– наявності усієї необхідної документації.

5.3.4. У випадках виявлення неточностей або неповної інформації у анкеті ініціативи, Робоча група звертається до автора із проханням здійснити поправки або надати додаткову інформацію.

5.3.5.Автор ініціативи, протягом трьох днів з дня отримання відповідного запиту, повинен надати Робочій групі усю необхідну інформацію у письмовому вигляді.

5.3.6. Анкета не може бути виправлена чи доповнена більше, ніж один раз.

5.3.7. В рамках виконання Програми, ініціативи не можуть бути реалізовані у наступних випадках:

– коли бюджет ініціативи перебільшує розмір коштів вказаних у п.6.2. річної Програми;

– коли вони суперечать загальній концепції розвитку міста;

-коли потребують співпраці з організаціями, з якими немає письмового погодження на таку співпрацю;

-коли витрати на обслуговування перевищують вартість реалізації ініціативи або утримання потребує значної суми коштів;

– коли загальна ідея суперечать чинному законодавству України.

5.3.8.Після проведення оцінки поданих ініціатив на відповідність вимогам Програми, Робоча група подає міському голові на затвердження усі погоджені та відхилені анкети ініціатив.

5.3.9.За результатами оцінки усі затверджені міським головою анкети ініціатив публікуються на інтернет – сторінці Долинської міської ради та у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

5.3.10.Після публікації, анкети ініціатив розміщуються для голосування жителями міста на інтернет – сторінці Долинської міської ради.

5.4. Голосування та підрахунок результатів.

5.4.1.Відбір кращих громадських ініціатив відбувається шляхом голосування на інтернет – сайті Долинської міської ради протягом терміну встановленого розпорядженням міського голови.

5.4.2. Один мешканець міста може проголосувати не більше, як за 2 ініціативи.

5.4.3.Встановлення результатів голосування відбувається шляхом підсумовування усіх голосів за кожну ініціативу окремо.

5.4.4.Для реалізації відбираються ті проекти ініціатив, які набрали найбільшу кількість голосів.

5.4.5.З ініціатив, які набрали однакову кількість голосів, реалізовуються ті, які на розсуд Робочої групи є найбільш актуальними для міста.

  • Порядок впровадження та реалізації.

5.5.1.Автори ініціатив, які стали переможцями конкурсу, інформуються про це у письмовій формі не пізніше 3-х днів з моменту підрахунку та оголошення результатів конкурсу.

5.5.2. До списку ініціатив, що будуть реалізовані включаються ті, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів у порядку спадання в рамках передбаченого бюджету.

5.5.3.Якщо коштів на реалізацію ініціативи із затвердженого списку не вистачає, реалізовується наступна за порядком ініціативи, бюджет якої максимально наближений до фактичного залишку коштів виділених на реалізацію Програми, або вноситься на розгляд міської ради питання про виділення додаткових коштів.

5.5.4.Після визначення переможців конкурсу Робоча група за участі уповноваженої особи рекомендує виконавців за кожен проект ініціативи та призначає координаторів проектів з числа працівників міської ради, про що складається відповідний протокол.

5.5.5.Анкети ініціатив переможців із копією протоколу робочої групи направляються для виконання у термін не пізніше 5-ти днів з дня завершення конкурсу.

5.5.6.Результати голосування залишаються відкритими для ознайомлення на інтернет-сторінці міської ради.

  1. Надання і використання коштів

6.1. Для укладення договору з виконавцями робіт чи надавачами послуг, залежно від виду робіт розробляється відповідна документація. За необхідності виготовлення спеціалізованої документації для ремонтних чи інших видів робіт технічні завдання направляються до проектних організацій, у разі потреби замовляється експертиза проекту. Замовником проектно-кошторисної документації є Долинська міська рада.

6.2. Відбір постачальників товарів, надавачів послуг та виконавців робіт проводиться за участі уповноваженої особи.

У разі наявності заперечень, уповноважена особа протягом 24 год. надає в міську раду відповідне письмове звернення з обґрунтуванням.

Міська рада протягом наступних трьох робочих днів розглядає дане звернення і приймає відповідне рішення.

6.3. Після укладення договору з виконавцями робіт чи надавачами послуг, уповноважена особа вносить кошти на рахунок підрядника в розмірі 10% від загальної вартості даних робіт, що є обов`язковою умовою для початку робіт.

6.4. Після завершення робіт, розпорядник коштів за погодженням з уповноваженою особою і координатором проекту приймає роботи та підписує відповідні акти.

6.5.Операції, пов`язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Бюджетного кодексу України та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

6.6.Після завершення реалізації Ініціативи складається Підсумковий протокол засідання Робочої групи за участю уповноваженої особи та координатора проекту.

6.7.Набуті у процесі реалізації Програми активи (матеріальні та нематеріальні) обліковуються на балансі Долинської міської ради до прийняття рішення про визначення балансоутримувача.

Між Долинською міською радою та балансоутримувачем укладається договір, відповідно до якого балансоутримувач зобов’язується обслуговувати прийняте майно.

6.8.Термін реалізації ініціативи – до 10 грудня поточного бюджетного року.

Додаток 1 Положення про реалізацію кращих

громадських ініціатив жителів м. Долина

Анкета ініціативи

Назва ініціативи:
Автор:
Прізвище, ім’я, по батькові :

Дата народження*:Адреса реєстрації*: Телефон (мобільний):Електронна адреса: Короткий опис:Очікуваний результат: Термін реалізації проекту (з-по) Вартість проекту всього, грн.у т.ч. коштів ініціативної групи:

*Я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI ___________________ ___________________ _____________________

(дата) (підпис) (ПІБ)

Додаток 2 Положення про реалізацію кращих

громадських ініціатив жителів м. Долина

Перелік учасників ініціативної групи (не менше 10 осіб)

_________________________________________________________________

(назва ініціативи)

Прізвище Ім’я По-батькові: Дата народження* Адреса реєстрації* Конт. телефон. Підпис
1.
2.
3.
4.

Вказавши ці дані, я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Додаток 3 Положення про реалізацію кращих

громадських ініціатив жителів м. Долина

Бюджет ініціативи

_____________________________________________

(назва ініціативи)

№з/п Статті витрат Плановий обсяг фінансування на реалізацію, тис. грн Примітки
з бюджету міста коштів ініціативної групи
Всього у т.ч.:
Документ опубліковано 20 квітня 2017
Втратило чинність
Детальніше