Про Положення про відзнаку міста Долини «Орден імені Володимира Горбового»

Про Положення про відзнаку міста Долини «Орден імені Володимира Горбового»

РІШЕННЯ

Втратило чинність рішенням сесії
від
21.07.2022 № 1652-21/2022

Від 30.05.2018. № 1191-38/2018
м. Долина
Про Положення про відзнаку міста Долини
«Орден імені Володимира Горбового»

З метою утвердження у громадян патріотизму та гордості за свою державу, звитяги Українського народу у боротьбі за волю і незалежність, визнання особистого внеску та ушанування і заохочення громадян міста Долина, які відстоюють незалежність України, відповідно до ст. 25 Статуту територіальної громади міста Долини затвердженого рішенням Долинської міської ради від 31.10.2013. № 1269-35/2013, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про відзнаку міста Долини «Орден імені Володимира Горбового» (додається).
  1. Затвердити зразок відзнаки Долинської міської ради «Орден імені Володимира Горбового».

Міський голова Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 30.05.2018. № 1191-38/2018

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку міста Долини

«Орден імені Володимира Горбового»

І. Загальні положення
1.1. Відзнака міста «Орден імені Володимира Горбового» є іменною відзнакою.
1.2. Відзнаку міської ради «Орден імені Володимира Горбового» (далі – Відзнака) засновано з метою визнання особистого внеску та ушанування і заохочення громадян за видатні особисті заслуги в утвердженні та розбудові незалежності України, за високий патріотизм та звитяги в боротьбі за долю країни, громадянську позицію та морально-духовні цінності.
1.3. Нагородження Відзнакою відбувається, як правило, один раз на рік. Одна особа може бути нагороджена Відзнакою лише один раз.
1.4. Положення про Відзнаку та імена нагороджених осіб розміщуються у відповідній рубриці на офіційному сайті міської ради.

ІІ. Порядок висунення кандидатур для нагородження Відзнакою
2.1. Висунення особи для нагородження Відзнакою (далі-Кандидат) здійснюється гласно за поданням трудових колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, де працює або працював кандидат, громадських об’єднань, профспілкових організацій, зареєстрованих в м. Долина, громадян міста, постійної комісії Долинської міської ради.
2.2. Самовисування для нагородження Відзнакою не розглядаються.
2.3. При висуванні Кандидата подаються письмові клопотання на ім’я міського голови про нагородження Відзнакою.
2.4. Одночасно з клопотанням подаються такі документи:
2.4.1 вичерпні біографічні дані про кандидата та фотографія;
2.4.2 відомості про кандидата, що підтверджують факти патріотизму та самовідданої боротьби за незалежність і волю України;
2.4.3 протокол (зборів трудового колективу, конференції, з’їзду, тощо), яким пропонується визначено Кандидата.
2.5. Клопотання про нагородження без подання зазначених документів не розглядаються.
2.6. Клопотання та документи до них (далі-Матеріали) подаються не пізніше ніж за місяць до дати нагородження.
2.7. Матеріали попередньо розглядає профільна постійна комісія міської ради. Протокол засідання комісії з результатами голосування додається до проекту рішення міської ради.
2.8. Нагородження Відзнакою, як правило, проводиться щорічно напередодні Дня міста.
2.9. Клопотання про нагородження Відзнакою щодо однієї і тієї ж особи розглядаються не більше двох разів.
ІІІ. Порядок нагородження Відзнакою
3.1. Нагородження Відзнакою проводиться рішенням міської ради.
3.2. Рішення міської ради про нагородження Відзнакою доводиться до відома громадян через засоби масової інформації та розміщується на офіційному сайті міської ради.
3.3. Особам, щодо яких прийнято рішення про нагородження, вручається відзнака – «Орден імені Володимира Горбового».
3.4. Нагородження Відзнакою здійснюється міським головою або за його дорученням одним із заступників міського голови в урочистій атмосфері.
4.Заключні положення
4.1. У разі смерті нагородженої особи, Відзнака залишається у спадкоємців.
4.2. У випадку втрати (псування) Відзнаки, її дублікат не видається.
4.3. Видатки на виконання цього положення здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

Документ опубліковано 30 травня 2018
Втратило чинність
Детальніше