Про Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації в м. Долина

Про Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації в м. Долина

РІШЕННЯ

Від 17.08.2017. № 813-29/2017

м. Долина

Про Порядок проведення громадських слухань

щодо врахування громадських інтересів

під час розроблення проектів містобудівної

документації в м. Долина

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», законами України «Про регулювання містобудівної документації», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації в м. Долина (додається).

Міський голова Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 17.08.2017. № 813-29/2017

ПОРЯДОК

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації у м. Долина

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні: генерального плану міста Долина, планів зонування та детальних планів територій міста Долина (далі – містобудівна документація).
 1. Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проектах містобудівної документації здійснюється під час розроблення відповідних проектів містобудівної документації.

 1. Затвердження містобудівної документації, зазначеної у пункті 1 даного Порядку, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.

При вирішенні відповідно до Закону України “Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” питання відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.

 1. Міська рада та її виконавчі органи забезпечують:

– оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення проектів містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;

– оприлюднення розроблених проектів містобудівної документації і доступ громадськості до зазначеної інформації;

– реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації;

– узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками проектів містобудівної документації через погоджувальну комісію;

– оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.

 1. Виконавчі органи міської ради оприлюднюють у двотижневий строк прийняті рішення щодо розроблення проектів містобудівної документації шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на території міста Долина, а також розміщення на офіційному веб-сайті Долинської міської ради.

Оприлюднення розроблених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації здійснюється не пізніше як у місячний строк з дня їх подання розробником до міської ради шляхом розміщення матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному місці та інформування громадян через засоби масової інформації, що поширюються на території міста, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті міської ради.

 1. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації оформляється шляхом прийняття розпорядження міського голови та має містити:

– інформацію про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладений у скороченій та доступній для широкої громадськості формі;

– основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;

– відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;

– інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації;

– інформацію про посадову особу міської ради, відповідальну за організацію розгляду пропозицій;

– інформацію про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій;

– інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів.

 1. Підставою для подання пропозицій до проектів містобудівної документації до міської ради є повідомлення про початок процедури їх розгляду.
 1. Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

– повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації;

-юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації;

-власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

-представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

-народні депутати України, депутати Івано-Франківської обласної, Долинської районної та Долинської міської рад.

 1. Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 8 цього Порядку, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Подання, розгляд

та врахування пропозицій громадськості

 1. Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.
 1. Особи, які забезпечують проведення робіт з розгляду таких пропозицій, повідомляють через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт міської ради про місце подання таких пропозицій.
 1. Пропозиції громадськості підлягають реєстрації в міській раді та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відповідь.

У разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості пропонують утворити погоджувальну комісію (далі – комісія).

 1. Комісія утворюється розпорядженням міського голови у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.

Кількісний та персональний склад визначається розпорядженням міського голови.

 1. Головою комісії є посадова особа міської ради.

До складу комісії входять:

 • посадові особи міської ради, в тому числі у сфері земельних ресурсів, містобудування та архітектури;
 • представники громадськості.
 1. Комісія у двотижневий термін розглядає спірні питання та приймає рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій.
 1. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).

Рішення комісії приймається більшістю присутніх членів та оформляється відповідним протоколом.

У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає сесія міської ради під час затвердження містобудівної документації.

 1. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, а також розміщення таких рішень на офіційному веб-сайті міської ради.
 1. Затвердження проектів містобудівної документації без проведення процедури розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо розгляду таких пропозицій (протокол громадських слухань) є невід’ємною частиною зазначеної документації.
 1. Фінансування заходів щодо розгляду пропозицій громадськості здійснюється за рахунок міської ради.
Документ опубліковано 17 серпня 2017
Чинний
Детальніше