Про Порядок виплати стипендії у сфері освіти для обдарованих дітей Долинської міської громади

Про Порядок виплати стипендії у сфері освіти для обдарованих дітей Долинської міської громади


Долинська міська рада
Калуського району Івано-Франківської області
восьме скликання
(тридцять четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 10.08.2023 № 2361-34/2023
м. Долина

Про Порядок виплати стипендії
у сфері освіти для обдарованих дітей
Долинської міської громади

З метою створення умов для реалізації здібностей обдарованих дітей, подальшого розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу, надання системної підтримки обдарованій учнівській молоді, керуючись Програмою розвитку освіти в Долинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Долинської міської ради від 16.12.2021 № 1342-18/2021 зі змінами, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок виплати стипендії у сфері освіти для обдарованих дітей Долинської міської ради (додається)

2. Контроль за виконанням даного Порядку покласти на заступника міського голови Івана Пастуха та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, фізичної культури та спорту.

Секретар міської ради Віктор ГОШИЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради
від 10.08.2023 № 2361-34/2023

ПОРЯДОК
виплати стипендії у сфері освіти для обдарованих дітей
Долинської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком регламентується призначення та виплати стипендій для реалізації здібностей обдарованих дітей, подальшого розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу, надання системної підтримки обдарованій учнівській молоді в Долинській міській громаді, які стали переможцями IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, турнірів, фестивалів (крім заочних та інтерактивних), які проводить Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації; зробили винахід; мають публікації у наукових виданнях або окремими збірками; брали участь у роботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, що проводилися на міжнародному та Всеукраїнському рівнях (далі – Стипендії).

1.2. Кандидатами на нагородження Стипендією можуть бути учні та випускники закладів загальної середньої освіти Долинської міської громади, які відповідають критеріям, визначеним в п.1.1.

1.3. Стипендія призначається терміном на один календарний рік з 1 січня по 31 грудня.

2. Визначення кандидатів на призначення Стипендій

2.1. Пропозиції щодо кандидатів на нагородження Стипендією вносять заклади загальної середньої освіти, які подають наступні документи до управління освіти:

  • копії нагород (дипломи, сертифікати, почесні грамоти), копії патентів на винахід, підтвердження публікацій у виданнях або збірки творів;
  • подання адміністрації закладу до управління освіти про призначення Стипендії;
  • відомості про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові; дата, місяць та рік народження; адреса проживання; телефон);
  • відомості про юридичного представника неповнолітнього кандидата.

2.2. Рішення про призначення Стипендії приймається комісією міської ради з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, фізичної культури та спорту. Комісія проводить свої засідання по мірі поступлення клопотань від закладів загальної середньої освіти Долинської міської громади на присвоєння Стипендій.

Обробка персональних даних осіб, яким призначаються Стипендії здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Комісія на своєму засіданні розглядає подання управління освіти щодо кандидатів на нагородження Стипендією, перевіряє повноту та відповідність наданих документів, на підставі чого приймає рішення про призначення Стипендії, яке оформляється протоколом. На підставі протоколу про призначення Стипендії у готується проект рішення та виноситься на сесію для передбачення коштів у міському бюджеті.

У випадку виявлення невідповідностей клопотання доданим документам, або відсутності до них повного переліку документів, визначеного п.2.1., комісія може повернути їх на доопрацювання чи прийняти рішення про відмову у призначенні Стипендії.

3. Розміри та порядок виплати Стипендії

3.1. Розмір Стипендії становить 6 (шість) тисяч гривень на одну дитину.

3.2. Виплату Стипендій проводити щомісячно, за рахунок коштів, передбачених міським бюджетом по галузі «Освіта» на відповідний рік.

3.3. В разі зміни стипендіатом навчального закладу Долинської територіальної громади на заклад іншої територіальної громади, крім випускників 11(12) класів, виплата стипендії припиняється з першого числа наступного місяця після вибуття стипендіата з навчального закладу Долинської територіальної громади.

Документ опубліковано 15 серпня 2023
Індекс документа
2361-34/2023
Дата прийняття
10 серпня 2023
Детальніше