Про управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради

Про управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради

РІШЕННЯ

Від 24.12.2019. №387-11/2019
м. Долина
Про управління житлово-комунального
господарства Долинської міської ради

Керуючись частинами 1 та 2 статті 11, пунктом 6 частини 1 статті 26, статтями 54 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити положення про управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради (додається).

Міський голова Володимир Гаразд

Затверджено:
рішенням міської ради
від 24.12.2019. №387-11/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про управління житлово-комунального господарства
Долинської міської ради

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради (надалі – Управління) є відокремленим структурним підрозділом виконавчого комітету Долинської міської ради об’єднаної територіальної громади, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, міському голові, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням та чинним законодавством України.

1.2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3.Структура, чисельність та Положення про Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради (надалі – Положення), а також зміни до них затверджуються рішеннями Долинської міської ради ОТГ.

1.4.Працівники Управління утримуються за рахунок коштів міського бюджету. На працівників Управління, які відносяться до посадових осіб органів місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.5.Реорганізація, ліквідація Управління проводиться за рішенням Долинської міської ради.

1.6.Найменування Управління:

 • Повне найменування – Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради;
 • Скорочене найменування – Управління ЖКГ Долинської міської ради.

1.7.Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державній казначейській службі України та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України, власним найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.8.Юридична адреса Управління: 77500, Україна, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Чорновола, 10.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1.Управління виконує такі основні завдання:

 • виступає замовником будівництва (ремонту, реконструкції) та проектування об’єктів житлово-комунального і соціального призначення, проектування та будівництва природоохоронних об’єктів в галузі житлово-комунального господарства та забезпечує реалізацію державної регіональної політики на території Долинської ОТГ;
 • організовує та сприяє комплексному розвитку, експлуатації, утриманні та використанні майна комунальної власності Долинської ОТГ, об’єктів та закладів соціальної сфери, благоустрою території, покращення та раціональне управління, збереження і підвищення експлуатаційних характеристик нерухомого комунального майна Долинської ОТГ;
 • сприяє та впроваджує заходи із підвищення ефективності управління та утримання багатоквартирного житлового і нежитлового фонду, технічного обслуговування споруд, будівель, нежитлових приміщень, покращення якості надання житлово-комунальних послуг;
 • забезпечує організацію та виконання заходів і завдань, передбачених зменшенням енергоспоживанням та підвищенням енергоефективності нежитлових приміщень, майнових комплексів, будівель та споруд комунальної власності, багатоквартирних будинків міста, об’єктів соціальної сфери.
 • координує роботу, пов’язану з наданням населенню Долинської ОТГ послуг у сфері експлуатації, утримання та використання багатоквартирного житлового фонду відповідними організаціями та підприємствами, проведення цінової політики, аналізу рівня цін і тарифів на роботи/послуги в сфері управління та утримання багатоквартирного житлового фонду;
 • координує та організовує роботу із співвласниками багатоквартирних будинків (ОСББ) на території Долинської ОТГ;
 • здійснює фінансування з бюджету витрат на житлово-комунальне господарство та реалізацію інших програм, затверджених міською радою Долинської ОТГ, контроль за цільовим використанням виділених фінансових ресурсів.

2.2.Управління, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює наступні функції:

З питань житлово-комунального господарства:

2.2.1.Забезпечує та бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2.2.2.Забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства громади відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності.

2.2.3.Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства.

2.2.4.Координує роботу підприємств та організацій, пов’язану з наданням населенню громади послуг з управлінням (утриманням та експлуатацією) багатоквартирного житлового фонду.

2.2.5.Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця послуг з управління (утримання) багатоквартирного житлового фонду.

2.2.6.Проводить аналіз та моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств та організацій, що надають послуги із управління багатоквартирним житловим фондом на території Долинської ОТГ.

2.2.7.Здійснює, відповідно до законодавства, контроль за додержанням правил житлово-комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду, об’єктів комунального майна і соціальної сфери.

2.2.8.Організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства громади в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф; здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

2.2.9.Здійснює організацію виконання державних програм, розробляє і реалізовує місцеві програми у сфері житлово-комунального господарства.

2.2.10.Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

– проектів програм соціально-економічного розвитку Долинської ОТГ та проекту бюджету громади щодо поліпшення рівня обслуговування населення, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, управління тощо;

– удосконалення структури Управління та розвитку житлово-комунального господарства Долинської ОТГ;

– фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою соціальних об’єктів та об’єктів комунального майна.

– матеріалів, проектів рішень по питанню передачі на утримання та обслуговування житлових будинків, об’єктів комунальної власності.

– матеріалів, проектів рішень по виведенню квартир з житлового фонду міста.

– матеріалів, проектів рішень щодо ціноутворення, встановлення тарифів на надання послуг, які віднесені до його компетенції.

2.2.11.Сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції.

2.2.12.Здійснює аналітичну та організаційну роботу у сфері залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах громади у галузі ЖКГ.

2.2.13.Здійснює підготовку конкретних пропозицій та практичних рекомендацій щодо розроблення та участі інвестиційних програмах, у конкурсах проектів і програм щодо діють на території України в тому числі і проектів міжнародної технічної допомоги.

2.2.14.Узгоджує окремі питання і взаємозв’язок в роботі житлово-експлуатаційних підприємств, організацій, компаній, ОСББ з іншими комунальними службами міста з надання якісних послуг населенню.

2.2.15.Приймає участь у складанні планів попередження надзвичайних ситуацій, захисту навколишнього середовища, екологічної безпеки, стихійних явищ, інших непередбачуваних ситуацій, що можуть призвести до негативних явищ і погіршення життєдіяльності Долинської ОТГ.

2.2.16.Укладає договори (угоди) з підприємствами та організаціями, незалежно від форм власності, на виконання робіт (надання послуг) з капітального та поточного ремонту (реконструкції) житлового фонду, ремонту і будівництва соціальних об’єктів та об’єктів благоустрою.

2.2.17.Забезпечує виконання планів ремонту житлових будинків та об’єктів майна, які знаходяться у комунальній власності.

2.2.18. 3абезпечує, відповідно до чинного законодавства, облік житлового фонду, що перебуває у комунальній власності міста, в тому числі ветхого (аварійного) та непридатного до проживання.

2.2.19.Бере участь в обговоренні проектів благоустрою об’єктів та елементів благоустрою Долинської ОТГ, іншої технічної документації з питань благоустрою, майна і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, не залежно від форм власності.

2.2.20.Здійснює моніторинг стану використання паливно-енергетичних ресурсів на підпорядкованих об’єктах.

2.2.21.Сприяє створенню умов для забезпечення збереження та покращення технічного стану багатоквартирних будинків шляхом співфінансування заходів за цільовими програмами з бюджету Долинської ОТГ та за рахунок коштів співвласників;

2.2.22.Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення міста стосовно актуальних інновацій, змін, законодавчих нововведень у сфері житлово-комунальних послуг та управління і утримання багатоквартирних житлових будинків

2.2.23.Вирішує інші питання у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства та своїх повноважень.

З питань роботи з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ):

2.2.24.Здійснює відповідно до законодавства координацію за діяльністю об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

2.2.25.Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, що перебуває в управління ОСББ відповідно до чинних норм, правил, стандартів та чинного законодавства України.

2.2.26.Забезпечує ведення архіву для зберігання протоколів співвласників будинку про визначення способу та форми управління (утримання) будинку.

2.2.27.Організовує та забезпечує виготовлення і передачі технічних паспортів на багатоквартирні будинки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, особам, уповноваженим співвласниками, та управителям.

2.2.28.Здійснює представництво територіальної громади (як власника об’єктів житлової нерухомості) на зборах співвласників багатоквартирного будинку.

2.2.29.Організовує проведення семінарів, навчань, нарад із ОСББ.

2.2.30.Виконує інші повноваження з питань роботи із ОСББ.

З питань комунальної власності:

2.2.31.Здійснює інвентаризацію та облік об’єктів, майнових комплексів, нежилих приміщень комунальної власності Долинської ОТГ, здійснює контроль та вносить пропозиції щодо за їх використанням і збереженням.

2.2.32.Організовує роботи пов’язані з приватизацією житлового фонду та об’єктів комунального майна відповідно до чинного законодавства України.

2.2.33.Проводить підготовчі роботи щодо викупу комунального майна.

2.2.34.Забезпечує ефективне використання майна комунальної власності, а також впорядкування відносин, пов’язаних з наданням в оренду об’єктів комунальної власності, забезпечення повного і своєчасного внесення платежів за оренду до бюджету;

2.2.35.Виступає як орендодавець об’єктів та майна комунальної власності, що включає: підготовку, укладення та контроль виконання договорів оренди; передача в оренду нежитлових приміщень, будівель та споруд з урахуванням їх індивідуальних особливостей (складання актів технічного огляду); здійснення своєчасного нарахування та контроль за сплатою орендної (суборендної) плати до міського бюджету; забезпечення проведення позовної роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди або користування комунальним майном тощо.

2.2.36.Веде облік орендованого комунального майна.

2.2.37.Організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди нерухомого майна.

2.2.38.Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна, та договорів оренди комунального майна.

2.2.39.Складає і подає на розгляд органу місцевого самоврядування пропозиції щодо надання пільг з орендної плати.

2.2.40.Контролює дотримання користувачами об’єктами комунальної власності Долинської ОТГ договірних зобов’язань щодо користування цим майном.

2.2.41.Здійснює контроль в межах своїх повноважень за додержанням суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з питань утримання та експлуатації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності міста.

2.2.42.Вживає заходів щодо прискорення передачі об’єктів житлового господарства, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій у комунальну власність.

2.2.43.Сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальної громади.

2.2.44.У межах визначених цим Положенням, здійснює управління майном та об’єктами комунальної власності Долинської ОТГ, погоджує кошторис витрат на утримання та експлуатацію об’єктів комунальної власності.

2.2.45.Забезпечує контроль за належним утриманням соціальних об’єктів комунальної власності Долинської ОТГ, що включає: здійснення чергових та позачергових оглядів ДНЗ, НВК, ЗОШ; організація та планування проведення робіт із поточного та капітального ремонтів, в тому числі здійснення поточне обслуговування та технічного нагляду і контролю, у ДНЗ, НВК, ЗОШ, інше.

2.2.46.Забезпечує здійснення заходів благоустрою та інших заходів з метою збереження та належної експлуатації об’єктів комунальної власності, що включає здійснення чергових та позачергових оглядів за технічним станом, планування та організація проведення робіт із капітального та поточного ремонтів, в тому числі здійснення технічного нагляду і контролю, цілісних майнових комплексів, нежитлових приміщень та приміщень, що перебувають у власності Долинської ОТГ.

2.2.47.Заключає угоди з іншими суб’єктами господарювання на управління, утримання, експлуатацію, ремонт, реконструкцію, майна відповідно до рішень органу місцевого самоврядування та чинного законодавства.

2.2.48.Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо

– доцільності передачі в управління, оренду або концесію цілісних майнових комплексів житлово-комунального господарства, приватизації підприємств, які задовольняють потреби у житлово-комунальних послугах більш як двох територіальних громад району та мають важливе соціальне значення.

– удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.

2.2.49.Виконує інші повноваження щодо управління об’єктами та комунальним майном, що перебуває у господарському віданні Управління, відповідно до рішень Долинської ОТГ та чинного законодавства.

З питань енергоефективності:

2.2.50.Здійснює в межах своєї компетенції контроль за енергоефективністю та енергозбереженням житлового фонду і об’єктів комунального майна, що перебуває в господарському віданні Управління.

2.2.51.Сприяє популяризації та промоції ідей, цілей та завдань енергозбереження та енергоефективності в багатоквартирному житловому фонді Долинської ОТГ, в установах, закладах соціальної сфери;

2.2.52.Сприяє підвищенню поінформованості населення Долинської ОТГ про переваги впровадження заходів з енергозбереження, а також забезпечення доступу до інформації про актуальні можливості залучення коштів міжнародної технічної допомоги, державних і місцевих програм та кредитних ресурсів під проекти енергоефективності в житловому фонді, в установах, закладах соціальної сфери шляхом розробки та реалізації проектних комунікаційних та інформаційних заходів.

2.2.53.Відповідно до своїх завдань, повноважень та функцій планує, організовує та проводить енергоефективні заходи.

2.2.54.В межах своїх повноважень допомагає в підготовці, консультування та сприянні в проведенні капітальних заходів з термомодернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування.

2.2.55.Сприяє впровадженню механізмів залучення інвестицій, грантових коштів, проектів у розвиток енергоефективних заходів в Долинській ОТГ.

2.2.56.Реалізовує інші енергоефективні заходи, направлені на зменшення енергоспоживання та підвищення енергоефективності нежитлових приміщень, майнових комплексів, будівель та споруд, майна комунальної власності, багатоквартирних будинків в Долинській ОТГ.

2.2.57.Вживає заходів до поліпшення роботи підприємств, організацій, установ з енергозбереження та зменшення енергоспоживання.

2.2.58.Здійснює інші функції у сфері енергоефективності, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

З питань бухгалтерського обліку та розпорядження бюджетних коштів:

2.2.59.Організовує і забезпечує виконання робіт/послуг та контроль за ефективністю використання бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, виділених на проектування, будівництво, реконструкцію, поточний та капітальний ремонт житлового фонду, об’єктів житлово-комунального майна і соціального призначення та об’єктів благоустрою, інженерних мереж, здійснює проведення технагляду за їх виконанням;

2.2.60.Виступає замовником на інженерно-вишукувальні, проектно-кошторисні роботи, готує угоди з проектними і розвідувальними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи проектів капітального та поточного ремонтів житлового фонду, об’єктів комунального майна,

2.2.61.Подає на затвердження міської ради розрахунки до бюджету про необхідні кошти на капітальний ремонт і поточне комунального майна, соціальних об’єктів та інших об’єктів житлово-комунального господарства.

2.2.62.Отримує від організацій комунальної власності звіти про використання коштів з бюджету Долинської ОТГ і у встановленні строки здає звіти фінансовому управлінню;

2.2.63.Фінансує, згідно укладених договорів, виконання робіт (послуг) суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності в межах коштів, затверджених бюджетом.

2.2.64.Здійснює фінансування з бюджету витрат на житлово-комунальне господарство та благоустрою Долинської ОТГ та інших програм, затверджених радою Долинської ОТГ.

2.2.65.Є головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на Управління та виконання заходів житлово-комунального господарства.

З інших питань:

2.2.66.Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому законодавством.

2.2.67.Забезпечує здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством;

2.2.68.Сприяє підряднику в порядку, встановленому договором підряду, у виконанні робіт/послуг;

2.2.69.Розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

2.2.70.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад в межах своїх повноважень.

2.2.71.Бере участь у розроблені проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

2.2.72.Інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку житлово-комунального господарства Долинської ОТГ, організовує їх громадське обговорення.

2.2.73.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.2.74.Забезпечує збереження державної таємниці в Управлінні.

2.2.75.Виконує інші функції, передбачені законодавством.

3.ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

3.1.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3.Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

3.4.Вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти інфраструктури Долинської ОТГ, усунення виявлених правопорушень у галузі ЖКГ, зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, тощо.

3.5.В межах своїх повноважень проводити рейди та перевірки комунальних об’єктів та майна Долинської ОТГ щодо їх стану і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері ЖКГ, оренди (користування) майна.

3.6.Відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері ЖКГ, благоустрою, майна.

3.7.Відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері ЖКГ, благоустрою, майна.

3.8.Здійснювати відповідно до чинного законодавства фото-, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері ЖКГ, благоустрою, майна.

3.9.Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері ЖКГ, благоустрою, майна.

3.10.Надавати приписи щодо приведення об’єктів та майна до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів.

3.11.Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

3.12.Представляти Долинську ОТГ за дорученням її керівництва у розгляді питань, що належать до компетенції Управління.

3.13.Виступати замовником науково-дослідницьких робіт у сфері будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, а також проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціально-культурного і житлово-комунального призначення.

3.14.Розпоряджатися коштами на виконання основних завдань і функцій (в тому числі і як замовника) у межах затверджених в установленому порядку бюджетних призначень (кошторисів).

3.15.Виступати розпорядником коштів, які спрямовуються з бюджетів всіх рівнів, на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурного і житлово-комунального призначення;

3.16.Користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та наукового-методичного характеру.

3.17.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління.

4.КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

4.1.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

4.2.Посадова інструкція начальника Управління погоджується заступником міського голови, який координує діяльність Управління та затверджується міським головою, а посадові інструкції працівників Управління затверджуються начальником Управління.

4.3.Начальник Управління:

 • здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, здійснення його повноважень згідно цього Положення та чинного законодавства;
 • здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Управління і здійснює контроль за їх використанням;
 • видає накази в рамках своєї компетенції, контролює їх виконання;
 • подає міському голові Долинської ОТГ пропозиції відносно штатного розпису в межах граничної чисельності структури Управління та кошторису видатків на утримання Управління в межах бюджетних призначень;
 • подає міському голові Долинської ОТГ пропозиції щодо комплексного розвитку комунального господарства громади, експлуатації, утримання та використання житлового фонду, благоустрою, майна Долинської ОТГ;
 • звітує перед міським головою Долинської ОТГ про виконання покладених на Управління завдань і затверджених планів роботи;
 • здійснює добір кадрів, затверджує функціональні обов’язки працівників Управління та визначає ступінь їх відповідальності;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Управління;
 • готує пропозиції щодо призначення на посаду i звільняє з посади працівників Управління;
 • координує роботу Управління з іншими виконавчими органами міської ради Долинської ОТГ;
 • бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Управління.

4.4.Відповідно до чинного законодавства, контролює:

– використання затверджених в установленому порядку кошторисів та інших коштів наданих із місцевого бюджету для виконання програм;

– виконання службових обов’язків спеціалістами;

– ведення діловодства, організовує збереження документації та майна Управління;

– стан трудової та виконавчої дисципліни в Управлінні.

4.5.Представляє Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.

4.6.Начальник Управління затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, проектно-кошторисну документацію, замовником якої було Управління.

4.7.Відкриває та закриває поточні рахунки у закладах банків, Управлінні державного казначейства, має право першого підпису на банківських документах.

4.8.Веде особисті прийоми громадян з питань, що належать до компетенції Управління, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає та доручає розгляд в установленому порядку листи, заяви, скарги і звернення громадян.

4.9.Виконує доручення міського голови та профільного заступника міського голови, пов’язані з діяльністю Управління.

4.10.Виконує інші повноваження у відповідності з чинним законодавством України.

5.ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

5.1.Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2.Додатковими джерелами фінансування Управління можуть бути:

– інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.

– кошти проектів та програм, в тому числі і міжнародної технічної допомоги, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.

5.3.Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

5.4.Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників, працівників Управління (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску тощо), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними, осіб.

5.5.Управління користується майном, яке знаходиться в його господарському віданні (управлінні). Управління майном здійснюється у відповідності з рішенням міської ради і в установленому законом порядку.

5.6.Майно Управління належить йому на правах оперативного управління. Майно Управління складається з основних фондів та оборотних засобів, виділених міською радою із бюджету і знаходиться на самостійному балансі, а також переданого, згідно чинного законодавства, від інших комунальних підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.Начальник Управління несе персональну відповідальність за:

 • виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;
 • за використання бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства.
 • відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;
 • виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;
 • своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Управління, стан діловодства;
 • правильне оформлення проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови.
 • розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.
 • за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.
 • за збереження документів та майна, які надійшли в Управління.
 • за стан фінансового та бухгалтерського обліку в Управлінні.

6.2.Працівники Управління можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3.Працівники Управління несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків передбаченим цим Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.Долинська міська рада створює умови для ефективної праці фахівців Управління, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Управління завдань.

7.2.Покладання на працівників Управління обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

7.3.Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації – за рішенням сесії міської ради у встановленому законом порядку, а у випадках передбачених законом України – за рішенням суду.

7.4.У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються до міської ради (її структурних підрозділів) або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

Документ опубліковано 26 грудня 2019
Втратило чинність
Детальніше