Про внесення змін до рішення від 10.03.2017.№641-22/2017 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою»

Про внесення змін до рішення від 10.03.2017.№641-22/2017 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою»

РІШЕННЯ

Внесено зміни рішенням сесії Долинської міської ради
від 25.10.2021 №800-16/2021

Від 31.05.2017. № 726-25/2017

м. Долина

Про внесення змін до рішення від

10.03.2017.№641-22/2017

«Про Порядок закупівлі послуг

з виконання робіт

із землеустрою та оцінки

земель на конкурентних

засадах Долинською міською радою»

З метою упорядкування Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурсних засадах, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.У п.1.1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою слова: «та/або за замовленням міської ради» вилучити.

2.У п.1.7 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою слова:

«На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням Долинської міської ради на одного з членів комісії.»

замінити на слова: «На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням комісії на одного з членів комісії.»

3.У п.2.3 у абзаці 3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою слова:

«- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);»

замінити на слова: «- копія документа (виписка/витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для претендента – фізичної особи – підприємця);»

4.У п. 3.2 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою слова та цифри: «- запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

а) 5 балів – найменша пропозиція;

б) 4 бали – друга за найменшою пропозиція;

в) 3 бали – інші пропозиції,»

замінити на слова та цифри: «- запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

а) 6 балів – найменша пропозиція;

б) 3 бали – друга за найменшою пропозиція;

в) 1 бал – інші пропозиції,»

5.У п. 3.2 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою слова та цифри:

«- кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 12 місяців учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

а) 3 бали – найбільша пропозиція;

б) 2 бали – друга за найбільшою пропозиція;

в) 1 бал – інші пропозиції,

-кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 12 місяців учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

а) 3 бали – найбільша пропозиція;

б) 2 бали – друга за найбільшою пропозиція;

в) 1 бал – інші пропозиції.»

вилучити.

6.Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

Міський голова Володимир Гаразд

Документ опубліковано 31 травня 2017
Чинний
Детальніше