Про затвердження Положень про відзнаки міської ради

Про затвердження Положень про відзнаки міської ради

РІШЕННЯ

Втратило чинність рішенням сесії
від
21.07.2022 № 1652-21/2022

Від 05.06.2014. № 1577-47/2014
м. Долина

Про затвердження Положень
про відзнаки міської ради

З метою відзначення громадян, які зробили вагомий особистий внесок у відродження та розвиток духовності, патріотичного та культурно-просвітницького виховання молоді, регенерації історичних та сакральних пам’яток міста Долини, вагомий особистий внеску в розвиток міста, що дало певний і конкретний результат та сприяло популяризації міста на теренах України та за її межами в сфері громадської та благодійної діяльності, меценатства та інвестицій, відповідно до ст. 25 Статуту територіальної громади міста Долини затвердженого рішенням Долинської міської ради від 31.10.2013. № 1269-35/2013, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про відзнаку міста Долини «Орден імені Кардинала Мирослава-Івана Любачівського» (додаток 1).

2. Затвердити Положення про відзнаку про відзнаку міста Долини «Орден імені Омеляна Антоновича» (додаток 2).

3. Затвердити зразки відзнак Долинської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Світлану Сапетну.


Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішенням міської ради

від 05.06.2014. № 1577-47/2014

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку міста Долини

«Орден імені Кардинала Мирослава-Івана Любачівського»

І. Загальні положення

1.1. Відзнака міста «Орден імені Кардинала Мирослава-Івана Любачівського» є іменною відзнакою.

1.2. Відзнакою міста «Орден імені Кардинала Мирослава-Івана Любачівського» (далі – Орден) нагороджуються громадяни, які зробили вагомий особистий внесок у відродження та розвиток духовності, патріотичного та культурно-просвітницького виховання молоді, регенерації історичних та сакральних пам’яток міста Долини. Орденом можуть бути нагороджені як громадяни України, так і іноземні громадяни.

1.3. Нагородження Орденом посмертно не проводиться.

1.4. Нагородження Орденом відбувається, як правило, один раз на рік. Одна особа може бути нагороджена Орденом лише один раз.

1.5. Положення про Орден та імена нагороджених осіб розміщуються у відповідній рубриці на офіційному сайті міської ради.

ІІ. Порядок висунення кандидатур для нагородження Орденом

2.1 Висунення особи для нагородження Орденом (далі-Кандидат) здійснюється гласно за поданням трудових колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, де працює або працював кандидат, громадських об’єднань, профспілкових організацій, зареєстрованих в м. Долина, громадян міста (колективна заява не менше 5 осіб), міського голови, виконавчого комітету міської ради, постійної комісії Долинської міської ради.

2.2. Самовисування для нагородження Орденом не розглядаються.

2.3. При висуванні Кандидата подаються письмові клопотання на ім’я міського голови про нагородження Орденом.

2.4. Одночасно з клопотанням подаються такі документи:

2.4.1 вичерпні біографічні дані про кандидата та фотографія;

2.4.2 відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених у пп. 1.2 цього Положення;

2.4.3 протокол (зборів трудового колективу, конференції, з’їзду, тощо), яким визначено Кандидата.

2.5. Клопотання про нагородження без подання зазначених документів не розглядаються.

2.6. Клопотання та документи до них (далі-Матеріали) подаються не пізніше ніж за місяць до дати нагородження.

2.7. Матеріали попередньо розглядає профільна постійна комісія міської ради. Протокол засідання комісії з результатами голосування додається до проекту рішення міської ради.

2.8. Нагородження Орденом, як правило, проводиться щорічно напередодні Дня міста та в кількості не більше трьох осіб.

2.9. Клопотання про нагородження Орденом щодо однієї і тієї ж особи розглядаються не більше двох разів.

ІІІ. Порядок нагородження Орденом

3.1. Нагородження Орденом проводиться рішенням міської ради.

3.2. Рішення міської ради про нагородження Орденом доводиться до відома громадян через засоби масової інформації та розміщується на офіційному сайті міської ради.

3.3. Особам, щодо яких прийнято рішення про нагородження, вручається відзнака – «Орден імені Кардинала Мирослава-Івана Любачівського».

3.4. Нагородження Орденом здійснюється міським головою або за його дорученням одним із заступників міського голови в урочистій атмосфері.

3.5. Орден носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород.

IV. Заключні положення

4.1. У разі смерті нагородженої особи, Орден залишається у спадкоємців без права носіння.

4.2. У випадку втрати (псування) Ордену його дублікат не видається.

4.3. Видатки на виконання цього положення здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

Додаток до положення «Про відзнаку міста Долини «Орден імені Кардинала Мирослава-Івана Любачівського»»

Зразок

відзнаки «Орден імені Кардинала Мирослава-Івана Любачівського»


Додаток 2 до рішенням міської ради

від 05.06.2014. № 1577-47/2014

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку міста Долини

«Орден імені Омеляна Антоновича»

І. Загальні положення

1.1. Відзнака міста «Орден імені Омеляна Антоновича» є іменною відзнакою.
1.2. Відзнаку міської ради «Орден імені Омеляна Антоновича» (далі – Відзнака) засновано для ушанування громадян за видатні заслуги перед містом і його громадою в сфері громадської та благодійної діяльності, меценатства, інвестицій, особистого внеску в розвиток міста, що дало певний і конкретний результат та сприяло популяризації міста на теренах України та за її межами
1.3. Нагородження Відзнакою посмертно не проводиться.
1.4. Нагородження Відзнакою відбувається, як правило, один раз на рік. Одна особа може бути нагороджена Відзнакою лише один раз.
1.5. Положення про Відзнаку та імена нагороджених осіб розміщуються у відповідній рубриці на офіційному сайті міської ради.

ІІ. Порядок висунення кандидатур для нагородження Відзнакою

2.1. Висунення особи для нагородження Відзнакою (далі-Кандидат) здійснюється гласно за поданням трудових колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, де працює або працював кандидат, громадських об’єднань, профспілкових організацій, зареєстрованих в м. Долина, громадян міста (колективна заява не менше 5 осіб), міського голови, виконавчого комітету міської ради, постійної комісії Долинської міської ради.
2.2. Самовисування для нагородження Відзнакою не розглядаються.
2.3. При висуванні Кандидата подаються письмові клопотання на ім’я міського голови про нагородження Відзнакою.
2.4. Одночасно з клопотанням подаються такі документи:
2.4.1 вичерпні біографічні дані про кандидата та фотографія;
2.4.2 відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених у пп. 1.2 цього Положення;
2.4.3 протокол (зборів трудового колективу, конференції, з’їзду, тощо), яким визначено Кандидата.
2.5. Клопотання про нагородження без подання зазначених документів не розглядаються.
2.6. Клопотання та документи до них (далі-Матеріали) подаються не пізніше ніж за місяць до дати нагородження.
2.7. Матеріали попередньо розглядає профільна постійна комісія міської ради. Протокол засідання комісії з результатами голосування додається до проекту рішення міської ради.
2.8. Нагородження Відзнакою, як правило, проводиться щорічно напередодні Дня міста та в кількості не більше трьох осіб.
2.9. Клопотання про нагородження Відзнакою щодо однієї і тієї ж особи розглядаються не більше двох разів.

ІІІ. Порядок нагородження Відзнакою

3.1. Нагородження Відзнакою проводиться рішенням міської ради.
3.2. Рішення міської ради про нагородження Відзнакою доводиться до відома громадян через засоби масової інформації та розміщується на офіційному сайті міської ради.
3.3.Особам, щодо яких прийнято рішення про нагородження, вручається відзнака – «Орден імені Омеляна Антоновича».
3.4. Нагородження Відзнакою здійснюється міським головою або за його дорученням одним із заступників міського голови в урочистій атмосфері.

IV. Заключні положення

4.1. У разі смерті нагородженої особи, Відзнака залишається у спадкоємців .
4.2. У випадку втрати (псування) Відзнаки, її дублікат не видається.
4.3. Видатки на виконання цього положення здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.Додаток до положення «Про відзнаку міста Долини «Орден імені Омеляна Антоновича»»

Зразок

відзнаки «Орден імені Омеляна Антоновича»


Документ опубліковано 05 червня 2014
Чинний
Детальніше