Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції

Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції

РІШЕННЯ

Від 15.10.2015. № 2248-67/2015

м. Долина

Про затвердження Порядку

розгляду електронної петиції

З метою задоволення потреб територіальної громади міста Долина та на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції від 02.07.2015 № 577-VIII, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Долинській міській раді.

2.Дане рішення вступає в силу з моменту приєднання Долинської міської ради до Єдиної системи місцевих електронних петицій.

Міський голова Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення Долинської міської ради від 15.10.2015. № 2248-67/2015

ПОРЯДОК

розгляду електронної петиції, адресованої Долинській міській раді

1.Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Долинській міській раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».

2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції до Долинської міської ради.

3. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Долинської міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.

4.Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Долинської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.

5.Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Долинської міської ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://localpetitions.in.ua (далі – Веб-сайт петицій), який забезпечує:

– можливість створення Петиції автором (ініціатором);

– безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

– електронну реєстрацію громадян (мешканців) для створення та підписання Петиції;

– недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без участі громадянина (мешканця);

– фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином (мешканцем).

6. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

7. В Петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

8. Петиція оприлюднюються на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції загально-організаційним відділом Долинської міської ради (далі – уповноважений виконавчий орган) на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку.

Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

9. У разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автора (ініціатора) петиції.

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) петиції.

10. Громадянин (мешканець), який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті петицій та активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією.

11.Петиція до Долинської міської ради розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, за умови збору на її підтримку протягом не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення не менш ніж 100 підписів громадян (мешканців) відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції».

12. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається до уповноваженого виконавчого органу міської ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.

13.Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Долинської міської ради та Веб-сайті петицій не пізніш як через три робочі дні після отримання такої Петиції.

14.Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

15.Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

16.Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Долинській міській раді, забезпечує уповноважений виконавчий орган міської ради.

17.Про початок розгляду Петиції уповноважений виконавчий орган міської ради не пізніше наступного робочого дня повідомляє міського голову (або особу, що його заміняє) та передає її на опрацювання відповідно до резолюції міського голови (або особи, що його заміняє).

18.Визначені виконавці, в тому числі підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, подають пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.

19.Протягом двох робочих днів посадова особа або відділ міської ради, визначені виконавцями Петиції, опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали та передає для розгляду на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради або черговій сесії міської ради, якщо вирішення питань піднятих у тексті Петиції вимагають розгляду на сесії міської ради.

На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

Якщо електронна Петиція потребує розгляду на громадських слуханнях, то виконавець організовує громадські слухання з даного питання, а автор (ініціатор) Петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення громадських слухань. Після громадських слухань питання порушене в Петиції вноситься на розгляд чергового засідання виконкому чи чергової сесії міської ради.

20.Після розгляду Петиції на засіданні виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради на офіційному веб-сайті міської ради та Веб-сайті петицій оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

21.Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, та Веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

22.Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

Документ опубліковано 15 жовтня 2015
Чинний
Детальніше